Doorgaan naar artikel

CDA wil opheldering over ‘smart grid’ Westland

Met een smart grid is een WKK beter benutbaar. - Foto: Peter VIsser

Met een smart grid is een WKK beter benutbaar. - Foto: Peter VIsser

Het CDA Westland wil inzicht in de knelpunten die bestaan in Westland rond het ontwikkelen van de smart grid.

Dat is een slim elektriciteitsnetwerk waarbij tuinders in daluren tegen andere voorwaarden kunnen inkopen. Voor deelnemende klanten ontstaan nieuwe mogelijkheden door toepassing van Power to Heat (omzetting van elektriciteit in warmte op momenten dat de prijzen op de markt laag zijn) en betere benutting van WKK’s.

Westland Infra

De gemeente Westland wil de smart grid in Westland introduceren via het gelieerde infrastructuurbedrijf Westland Infra. De invoering van smart grid, begin dit jaar, is vertraagd. Het CDA wil nu weten van het college van burgemeester en wethouders welke knelpunten er spelen en wat het college eraan kan doen met Westland Infra.

Rol van netwerkbeheerders ‘op achterstand’

In december maakte Westland Infra al bekend dat een nieuwe wet over de rol van netwerkbeheerders op achterstand zet. Het CDA wijst Westland erop dat er juist draagvlak is bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) om gemeenten en netbeheerders meer ruimte te geven om energieverduurzaming te realiseren. Een smart grid kan daarbij helpen.

Slim netwerk voor gas en CO2

Westland Infra wil beginnen met het elektriciteitsnetwerk, maar wil ook in de toekomst een slim netwerk voor gas en CO2.

Beheer
WP Admin