CDA en VVD gaan wetsvoorstel trekkers kritisch bekijken

19-04-2019 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

CDA en VVD gaan het wetsvoorstel voor de invoering van kentekenplicht voor trekkers kritisch beoordelen.

“Dat sectorpartijen tot een overeenstemming zijn gekomen voor het wetsvoorstel is een mooie uitgangspositie, maar wij gaan kritisch bekijken wat de gevolgen zijn van de invoering van het wetsvoorstel”, reageert CDA-Kamerlid Maurits von Martels. Mogelijk wil de partij hier en daar nog wijzigingen proberen door te voeren, bijvoorbeeld door bepaalde voertuigtypen te ontzien van de kentekenplicht.
25 april besluit de Tweede Kamer wanneer het wetsvoorstel behandeld zal worden. Het vorige wetsvoorstel waarin de APK-plicht en de kentekenplicht zou worden vastgelegd, werd weggestemd. CDA en VVD stemden toen ook tegen. VVD stemde daarmee tegen een voorstel van de eigen regering.

Loonwerkersorganisatie Cumela is positief over het wetsvoorstel. “Het is een goed afgewogen geheel en maakt dat landbouwvoertuigen straks op dezelfde manier geregistreerd en gereguleerd zijn als de overige motorvoertuigen en daardoor als een volwaardige verkeersdeelnemer gezien worden door wegbeheerders”, aldus Hero Dijkema van Cumela Nederland.

APK-plicht wel voor loonwerkers

Trekkers met een constructiesnelheid hoger dan 40km/u worden in de wet APK-plichtig. Voor trekkers met agrarische doeleinden geldt een vrijstelling voor deze APK-plicht. Trekkers van loonwerkers komen niet in aanmerking voor de vrijstelling, omdat zij werk verzetten op niet-eigen terrein en omdat ze in sommige gevallen ook ingezet worden voor niet-agrarische doeleinden, zoals grondverzet.

Snelheidsbegrenzing om tachograaf te voorkomen

“Onze verwachting is dat veel landbouwtrekkers van de cumelasector worden begrensd op 40 km/u. Niet zo zeer om de APK-plicht te ontlopen, maar vanwege de tachograafplicht. Voertuigen waarvan de toegestane maximumsnelheid niet meer dan 40 km/u bedraagt, zijn vrijgesteld van de tachograaf.

Begrenzen van de maximumconstructiesnelheid kan door de dealer of een mechanisatiebedrijf worden gedaan. “Dat kan en mag voor bestaande tractoren zonder keuring door RDW”, aldus Dijkema. Voor alle bestaande landbouwtrekkers moet de eigenaar bij registratie de maximumconstructiesnelheid opgeven voor het kentekenbewijs. Dit wordt niet meer extra gecontroleerd. “Als van de betreffende tractor bekend is dat deze bijvoorbeeld als 50 km/u-versie de fabriek heeft verlaten, gaat RDW ervan uit dat bij opgave als 40 km/u-trekker, de constructiesnelheid door de eigenaar is begrensd op 40 km/u”, aldus Dijkema.

Boeren hoeven geen tachograaf op hun trekker. Voertuigen voor agrarisch vervoer zijn vrijgesteld van tachograaf bij ritten binnen een straal van 100 kilometer rond de vestigingsplaats van het bedrijf.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer