Bionext procedeert tegen paprikapatent Syngenta

13-08-2013 | Laatste update op 08-06 | |
Bionext procedeert tegen paprikapatent Syngenta

Bionext bereidt een bezwaar voor tegen het verleende octrooi op peper- en paprikarassen van Syngenta. LTO Nederland overweegt zich bij het bezwaar aan te sluiten.

Belangenorganisatie voor de biologische land- en tuinbouw Bionext maakt principieel bezwaar tegen het patenteren van natuurlijke eigenschappen van groenterassen. Ook de resistentie die de Syngenta-rassen hebben tegen schadeveroorzakende insecten is een natuurlijke eigenschap die door klassieke veredeling aan de rassen is toegevoegd. In mei heeft het Europees Octrooibureau patent verleend op de rode pepers en paprika’s met deze eigenschap. Daartegen kan binnen negen maanden bezwaar worden gemaakt bij het Europees Octrooibureau.Bij het maken van bezwaar trekt Bionext samen op met andere deelnemers aan de Internationale Coalitie No Patents On Seeds. In Nederland probeert de organisatie steun te mobiliseren met een petitie en met een actie waarbij sympathisanten een bijdrage kunnen geven in de kosten van de procesgang.LTO Nederland is nog aan het bestuderen in hoeverre ze zich bij de actie aansluit. “Octrooiering van een natuurlijk gen in paprika is voor de gehele tuinbouwsector in Nederland een slechte zaak”, zegt Nico van Ruiten. “Het vertraagt de ontwikkeling van nieuwe rassen en daarom lobbyen wij al een tijdje bij de staatssecretaris van landbouw voor een kwekersvrijstelling. In september staat dit punt op de agenda van Greenport Holland.” Wel of geen steun verlenen aan het bezwaar heeft te maken met de kosten, de andere partijen die meedoen en de inhoud van het bezwaar.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer