Doorgaan naar artikel

Bijna € 1,5 miljoen voor Zeeuws zoet water

3 telersinitiatieven in de provincie Zeeland, gericht op de vergroting van de voorraad zoet water voor aanwending in perioden van droogte, hebben bijna € 1,5 miljoen subsidie gekregen uit provinciegelden en Europese subsidies.

Waterhouderij Walcheren kreeg € 650.000. Dit initiatief telt 7 telers met circa 350 hectare (biologische) akkerbouw, fruit- en groenteteelt. Henry en Werner Louwerse zijn deelnemers met hun groententeeltbedrijf in Serooskerke. Een deel van het budget wordt gebruikt voor stuwen om zoet en zout water van elkaar te scheiden en het zoetwaterpeil te verhogen. Die peilverhoging wordt verdeeld over kleinere vakken, afhankelijk van de situatie ter plekke. Naast de directe beschikbaarheid van zoet water geeft dit meer mogelijkheden voor de infiltratie in kreekruggen. Het resultaat is een voor gewasberegening geschikte zoetwaterbel. Dit infiltratieproject – in combinatie met peilgestuurde drainage loopt sinds 2013 op 7 hectare, waarvan 5 hectare bij Louwerse.

Deltadrip en Meer Fruit met minder water

Verder is er geldelijke steun voor de projecten Deltadrip op Zeeuws-Vlaanderen en Meer Fruit met minder water. Deltadrip richt zich op de mogelijkheid van ondergrondse drainage met onder de bouwvoor aangebrachte druppelslangen, op 75 centimeter onderlinge afstand. De proef startte afgelopen najaar op 1 hectare voor de teelt van aardappelen. Het water wordt vanuit een diepdrain in de slangen gepompt.

Meer Fruit met minder water beslaat een serie proeven op 6 fruitteeltbedrijven, waaronder een met een sprinkler beregeningsysteem waarmee alleen de boomstrook wordt nat gemaakt. Dat moet waterbesparing opleveren. Het systeem wordt ook getest voor hitteberegening bij appel.

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

Oud-redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin