Doorgaan naar artikel

‘Bijdrage tuinbouw aan houdbaar voedselsysteem’

Foto: ANP

Foto: ANP

Alle aandacht rond het Rli-advies gaat naar inkrimping van de veestapel. Er wordt niet gerept over de glastuinbouw.

De intentie is volledig ondergesneeuwd. In het mediageweld rondom het advies ‘Duurzaam en Gezond: Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaat alle aandacht naar (dreigende) inkrimping van de veestapel. De raad geeft ook adviezen hoe sneller over te stappen op duurzame productie en gezonder voedsel. Lees: meer groenten en fruit.

De raad weet dat inkrimpen van de veestapel een taboe is. Kennelijk acht Rli-samens

teller Krijn Poppe het toch nodig de knuppel in het hoenderhok te gooien. In zijn optiek pakt de veehouderij het klimaatakkoord van Parijs niet snel genoeg op. Interessant is dat met geen woord wordt gerept over de glastuinbouw. Kennelijk schept de dappere inslag van LTO Glaskracht vertrouwen. De glastuinbouw teelt in 2040 klimaatneutraal, belooft de organisatie.

Omslag eetpatroon consument nodig

De raad vindt dat ook de consument aan de slag moet. Hij kan anders gaan eten. Het aandeel dierlijke eiwitten in het eetpatroon moet in 2030 terug naar 40%; deze is nu nog 70%. Poppe c.s. vertrouwt niet op de markt, en daarom ziet hij een rol voor de overheid: aanpassing van de Schijf van Vijf, invoering van hoger btw-tarief voor dierlijke producten (vleestaks) en promotie (tv-koks).

De voedselpartijen (industrie, groothandel, detailhandel) kunnen een grote rol spelen in de omslag, meent de Rli. Ook hier komt ‘goede prijs’ ter sprake. ‘Belangrijk is dat de primaire producent een reële prijs krijgt voor zijn duurzame product.’ Het aanbod plantaardig eiwitproducten mag volgens de raad nog wel wat groeien.

Focus op Nederland

Samen optrekken, is het credo. Een coalitie van boer/tuinder, industrie, retail en consument. De Rli heeft de focus vooral op Nederland. Begrijpelijk, want elk land moet zijn eigen klimaatdoel halen. Tegelijkertijd irreëel, want de grens bestaat in productie en consumptie al lang niet meer.

Politiek Den Haag heeft het rapport direct gekraakt. Eenzijdig, onbegrijpelijk, niks nieuws, klinkt het. Het gaat over inkrimping. Het advies belandt in de lade. Aan de zinsnede over mogelijkheden voor de tuinbouw komt niemand meer toe. Dat is jammer.

Beheer
WP Admin