Doorgaan naar artikel

Beter toezicht bevingen aardwarmte Hoogweg

Archieffoto van de aanleg van het eerste aardwarmtesysteem bij Hoogweg in 2018, namelijk Hoogweg 1. Foto: Freddy Schinkel

Archieffoto van de aanleg van het eerste aardwarmtesysteem bij Hoogweg in 2018, namelijk Hoogweg 1. Foto: Freddy Schinkel

Paprikabedrijf Hoogweg kan een winningsvergunning krijgen voor aardwarmte in nieuwe putten als er scherper op aardwarmte wordt gecontroleerd.

Dat blijkt uit het concept-winningsbesluit voor het project dat bekend staat als Luttelgeest 3. Het is namelijk het tweede project van Hoogweg Aardwarmte BV, naast nog het project Aardwarmte Combinatie Luttelgeest. In oktober wil Hoogweg twee nieuwe productieputten in gebruik nemen. Eind vorig jaar is gestart met de uitbreiding van de aardwarmte installatie. Hoogweg heeft 5 putten geboord: 2 productieputten en 3 injectieputten. Voor deze putten lopen ook discussies over stikstofmodellen voor een natuurvergunning.

Voorlopig lijkt het bedrijf dus wel een winningsplan te krijgen, maar legt het ministerie wel strenge monitoringseisen op. Het komt er op neer dat de adviseurs van het ministerie (waaronder TNO en SodM) een hoger aardbevingsrisico zien dan de berekeningen van het paprikabedrijf zelf.

Ook lichtere bevingen volgen

Met investeringen in meetapparatuur moeten ook lichtere bevingen (trillingen) worden gemonitord en gemeld als deze boven een bepaalde waarde komen. Ook moet apparatuur worden aangebracht om de precieze locatie vast te stellen. Dat kan leiden tot het opleggen van strengere eisen. Deze voorwaarden zijn niet heel bijzonder, maar laten wel zien dat de overheid bevingsrisico’s bij aardwarmte heel serieus neemt. Zo moet Hoogweg een rand van 500 meter rondom het gebied waaruit gewonnen wordt ook meenemen in haar monitoringsactiviteiten. Hoogweg kan, als het besluit definitief wordt, voor de eerste twee jaar goedkeuring op haar winningsplan krijgen. Daarvoor zijn wel flink wat voorwaarden opgesteld voor het aanleveren van tussentijdse meetresultaten en kwaliteit van de installatie.

Beheer
WP Admin