Doorgaan naar artikel

Belgische telers kennen deel van hun steunpakket

In de Vlaamse regering is volop discussie over een energiesteunpakket voor bedrijven. Foto: Misset

In de Vlaamse regering is volop discussie over een energiesteunpakket voor bedrijven. Foto: Misset

De Vlaamse regering broedt nog op een energiesteunpakket. Voor telers is wel een steunpakket voor personeel bekend.

De Belgische overheid kondigde al maatregelen aan. Deze federale maatregelen kennen een soepel regime voor tijdelijke werkloosheid, en een verlaging van accijnzen waardoor energie goedkoper wordt. Met name kleinere bedrijven kunnen daarvan gebruik maken, stelt het Belgisch Verbond van Ondernemingen.

Glastuinbouw Nederland, dat in Nederland ijvert voor noodsteun, noemt regelingen voor tijdelijke werkloosheid zeer belangrijk voor bedrijven om na de crisis weer op te starten. Of Nederland dergelijke maatregelen als in coronatijd van stal haalt, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat glastuinbouw in Nederland wordt meegenomen in steunmaatregelen voor bedrijven.

Discussie over energiesteunpakket

Toch heeft België nog altijd niet het steunpakket om de energiekosten te dempen. In de Vlaamse regering is volop discussie over een energiesteunpakket voor bedrijven. Een uitkomst wordt maandag verwacht als de minister-president zijn Septemberverklaring voorleest, waarin de budgetten voor het komende politieke jaar bekend worden. Het is een zware klus, verwacht het Belgisch Verbond van Ondernemingen. “Elke sector vraagt steun. Het is bijna niet te behappen, zoveel keuzes er te maken zijn. Wij zeggen vooral, help de grote bedrijven, want zij staan voor een waterval van kleine toeleveranciers. Bij deze bedrijven moet je de productie op gang houden in plaats van de steun over Jan-en-alleman te verdelen.”

Europees kader

Het Europese steunkader voor ondersteuning van bedrijven maakt een maximale compensatie mogelijk van 80% van het verlies van bedrijven. Lidstaten kunnen daar zelf voorwaarden aan verbinden, zoals een verbod op ontslag van personeel of het investeren in verduurzaming in komende jaren. Voor deze voorwaarden wordt per lidstaat verschillend besloten. “In Duitsland is bijvoorbeeld een voorwaarde dat een CEO geen bonus mag ontvangen.”

Het lijkt erop dat glastuinbouw tot de sectoren behoort waarvoor steun wordt voorbereid, stelt het Belgisch Verbond voor Ondernemingen. Een energie-intensieve sector betaalt minstens 3% van productiekosten aan energie.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin