Doorgaan naar artikel

Bankerplants niet te vroeg inzetten

Afbeelding

Bankerplants zijn een goed hulpmiddel om sluipwespen te ondersteunen. Heel vroeg inzetten blijkt in sommige gevallen echter contraproductief te kunnen werken.

Nuttige sluipwespen kunnen in de praktijk op paprikabedrijven soms flink worden aangepakt door hyperparasitoïden. Hyperparasitering kan soms tot bijna 100 procent oplopen.

Uit onderzoek door Wageningen UR Glastuinbouw, gepresenteerd tijdens een gewasgezondheidsdag in Bleiswijk, blijkt dat onder andere Dendrocerus aphidium opvallend dominant aanwezig was bij de op bankerplants aangetroffen hyperparasieten. Op sommige bedrijven was zelfs al sprake van hyperparasitering voordat luis in het gewas werd waargenomen.

Start met andere predatoren

Vanwege dit risico adviseert onderzoeker Gerben Messelink om niet direct te starten met bankerplants. Het risico is te groot dat deze hyperparasitering ondersteunen en in stand houden. Beter is om eerst te starten met predatoren als Macrolophus en galmuggen, en pas later te beginnen met sluipwespen.

Hyperparasieten gebruiken geurstoffen om sluipwespen op te sporen. Het idee leeft om valletjes te gaan maken die met behulp van deze geurstoffen detecteren of er veilig sluipwespen ingezet kunnen worden, of dat er hyperparasieten aanwezig zijn. Mogelijk kunnen deze laatste er zelfs mee weggevangen worden.

Specifieke schimmels

Bij de biologische bladluisbestrijding wordt verder nog onderzocht welke rol generieke predatoren en schimmelmiddelen kunnen spelen. Bij schimmels zouden bijvoorbeeld natuurlijke populaties van hele specifieke entomophtora’s tegen bladluis gestimuleerd kunnen worden. Bewuste productie hiervan is erg lastig, terwijl de inzetbaarheid liefst buiten het dure en tijdrovende toelatings- en registratietraject gehouden wordt.

Beheer
WP Admin