Banken positief over visie Schouten

10-09-2018 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Banken vinden de landbouwvisie goed aansluiten op hun visie en willen meewerken aan een concrete invulling ervan.

Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank, zegt dat de landbouwvisie goed aansluit bij de Food & Agri-visie van de bank om de voedselketen groener, gezonder en gewaardeerder te maken. “Het einddoel is nu duidelijk en de bank wil graag meewerken aan de concrete invulling ervan. Het is ook goed dat de inkomenspositie van alle ketenpartijen en vooral die van de boer benadrukt wordt in de visie”, vindt hij.

De gemaakte keuzes geven zekerheid en stabiliteit voor boeren

Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank

De visie geeft volgens Huirne veel aanknopingspunten om mee te doen. “Er is altijd veel kritiek als de politiek met middelvoorschriften komt, maar in dit geval is het aan de partijen zelf dit in te vullen. Dat vind ik heel gedurfd en goed van de minister. De gemaakte keuzes geven zekerheid en stabiliteit voor boeren”, zegt Huirne. De opdracht die de banken krijgen in de visie – dat ze meer duurzaamheid moeten stimuleren – is volgens Huirne geen belemmering voor de Rabobank. “We willen immers ook over 40 jaar nog de bank voor de agrosector zijn.”

In de transitie naar kringlooplandbouw is onze rol te bewaken dat verduurzaming ook financieel duurzaam is

Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro

Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven bij ABN Amro, is positief over de visie. Het zijn volgens hem allemaal punten waar niemand op tegen is. Hij is positief dat er veel aandacht is voor samenwerking. “Samenwerking tussen een akkerbouwer en een melkveehouder kan al snel iets opleveren voor beide partijen”, zegt hij. Berntsen zegt dat de bank graag een rol wil spelen in de transitie naar kringlooplandbouw. “Onze rol daarin is om te bewaken dat verduurzaming ook financieel duurzaam is. De boer moet wel wat kunnen verdienen.’

Mede-auteur: Mariska Vermaas

Lees ook: Landbouwvisie: grondstofefficiëntie in plaats van lage kostprijs

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer