Doorgaan naar artikel

Angel uit discussie bewoning bij fruitteelt

Foto: ANP premium

Foto: ANP

Het onderzoek naar gezondheidsrisico’s voor omwonenden van fruitpercelen laat positieve uitkomsten zien. Bij het dieper inzoomen op het onderzoek komen interessante bevindingen naar boven.

De algemene conclusie van onder meer RIVM en Universiteit Utrecht is dat er geen waarneembare gezondheidseffecten zijn geconstateerd bij omwonenden van percelen waarop (mogelijk) middelen zijn gebruikt.

Dat is opvallend, omdat recent in Nederlands onderzoek uit 2017 een aanwijzing gevonden werd tussen het voorkomen van de ziekte van Parkinson en gebruik van middelen bij roterende gewassen.

Dat is met dit verkennende onderzoek niet bevestigd, al loopt nog een onderzoek naar feitelijke blootstelling aan bestrijdingsmiddelen dat later dit jaar wordt afgerond.
Artikel gaat verder onder de foto‘s

Foto: ANP

Foto: ANP

‘Beschermend effect van nabijheid fruitteelt’

Omwonenden bij fruitpercelen zien blootstelling aan bestrijdingsmiddelen zelf niet als een belangrijke gezondheidsbedreiging. Sterker; het lijkt erop dat een beschermend effect bestaat door de nabijheid van fruitteelt, al is dit niet wetenschappelijk hard te maken. Dat volgde uit een enquête onder bewoners van fruitteeltgebieden.

Huisartsen wilden niet meewerken

De onderzoekers hebben ook via huisartspraktijken geprobeerd een beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van omwonenden van fruitteeltgebieden. Aanvankelijk wilden de onderzoekers het onderzoek uitvoeren in de Betuwe, maar veel huisartspraktijken hadden geen interesse om mee te werken. De onderzoekers noemen dit opmerkelijk en belangrijk om mee te nemen in eventueel vervolgonderzoek.

Ze hebben naast Betuwse huisartspraktijken vervolgens ook praktijken in het Zeeuwse Zuid-Beveland benaderd, waardoor de fruitconclusies nu voor 2 gebieden gelden.

Foto: ANP

Foto: ANP

Minder vaak Parkinson, meer oogirritatie

Uit dit onderzoek bleek dat bij huisartspatiënten in de fruitteeltgebieden de ziekte van Parkinson significant minder voorkwam dan bij patiënten in de controlegebieden. Voor direct omwonenden van grote percelen is dat effect overigens minder (dan komt Parkinson iets vaker voor). Wel zijn meer gevallen van oogirritatie geconstateerd bij omwonenden van fruitteeltgebieden.

Zo zijn er nog andere bevindingen gevonden die niet significant zijn, oftewel te zwak om een relatie vast te stellen. Binnen het studiegebied lijkt het dat autisme dichter in de buurt van fruitpercelen minder voorkomt. Dat geldt ook voor klachten als depressie, psychische problemen, luchtweginfecties en luchtwegklachten.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin