Doorgaan naar artikel

Afzetstrategie bleek drempel in groentefusie

Het is de telers van Van Nature en met name Best of Four (BOF) niet gelukt over de eigen schaduw te springen in de nu mislukte fusiegesprekken. Voor een belangrijk deel ligt dat aan verschil in afzetstrategie.

De Federatie VruchtgroenteOrganisaties maakt op dit moment een analyse van de verschillen in afzetstrategie bij telersverenigingen en langs welke lijnen kan worden samengewerkt. Dat staat los van de fusiegesprekken. Het was al eerder opgemerkt dat Van Nature en Best of Four geen voor de hand liggende fusiecombinatie zou zijn. Best of Four hanteert geen collectieve uitbetaalprijs binnen haar productgroepen en moest de grootste stap zetten in dit proces: het wijzigen van die uitbetaalsystematiek.  De directie leek daar klaar voor, stelde directeur Ton van Dalen van Best of Four in september. “Wij hebben altijd gekeken naar hoe we voor de individuele leden de afzet het beste konden inrichten. Dat werkt en is onderscheidend, maar tegelijk kost het veel energie en tijd. Het betekent bovendien niet per se dat deze manier van werken de hoogst haalbare prijs uit de markt haalt.”

Veel grote marktpartijen vragen dermate grote volumes van een uniforme kwaliteit, sortering en soms ras, dat je als telers beter gezamenlijk kunt optreden binnen een telersvereniging. In de beoogde nieuwe organisatie dachten de organisaties gesloten ketens nog beter invulling te geven.

Verticale keten

Beide telersverenigingen hebben een strategie waarbinnen samenwerking binnen verticale, gesloten ketens centraal staat. Ze verkopen aan handelspartners – waaronder Bakker Barendrecht – die eindklanten zoals AH beleveren. De vrije markt wordt zoveel mogelijk gemeden. Directeur Ton van Dalen van Best of Four in september: “Deze strategie past goed bij het streven om het aantal ‘verkooploketten’ te beperken. Vanuit het doel om het rendement op teeltbedrijven structureel te verbeteren, gaan we wel kijken of en hoe de strategie verder te optimaliseren is.”

Het stoppen van de fusiegesprekken gaat resoluut, laat Van Nature weten. Zonder fusiebesluit kan er immers niet samengewerkt worden.

Fusiehistorie

Best of Four is op 1 januari 2010 ontstaan uit de fusie tussen Brassica Group, Tradition, Unistar en WestVeg en wilde na zes jaar vanaf dit jaar samengaan met Van Nature, dat in het vierde afzetjaar bezig is sinds de fusie van BGB en Versdirect.nl.

Best of Four is een allround afzetorganisatie met 80 procent glasgroentenomzet. Het assortiment vollegrondsgroente is breed, maar met een accent op broccoli en witlof. Bij fruit bestaat het assortiment vooral uit appels en peren, met een aantal zachtfruittelers. De omzet in productwaarde over 2014 van Best of Four bedroeg ruim 280 miljoen euro. Bij de organisatie zijn 17 mensen in dienst.

Van Nature behaalde in 2014 een netto resultaat vòòr belastingen van 412.000 euro (geen commercieel winstoogmerk). De coöperatie had in 2014 22 mensen (FTE) in dienst. De productomzet was bijna 350 miljoen euro.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin