Afspraken telers bij uitstel collectieve zuivering

25-05-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Hoogheemraadschap Delfland meet de waterkwaliteit in het Westland onder meer met onderwaterdrones. - Foto: Gerard Boonekamp
Hoogheemraadschap Delfland meet de waterkwaliteit in het Westland onder meer met onderwaterdrones. - Foto: Gerard Boonekamp

Vertraging van collectieve zuivering van restwater in Westland betekent niet dat de waterkwaliteit niet verbetert.

Dat stelt Gemeente Westland in antwoord op vragen van oppositiepartij Westland Verstandig. Die partij stelde kritische vragen na het laatste waterrapport van Hoogheemraadschap Delfland. Daaruit bleek dat de vooruitgang in waterkwaliteit in de gemeente stabiliseert. Het aantal normoverschrijdingen voor stoffen steeg. De oppositiepartij wil dat de afspraken over kwaliteitsverbetering met tuinders en waterschap geen ‘loze praatjes’ worden.

Staatssteuntoets

Gemeente Westland is via een financiële borgstellingsconstructie betrokken bij investeringsplannen van Hoogheemraadschap Delfland voor een collectieve waterzuivering. Die borgstelling is vertraagd, omdat het plan onderzocht moet worden op staatssteunafspraken.

De gemeente erkent dat de plannen voor collectieve zuivering mogelijk vertraging oplopen, maar dat verbetering van de waterkwaliteit in de polders en boezems daardoor niet wordt gehinderd. Alle tuinders zijn aangesloten op het riool, waardoor ‘geen spat proceswater’ hoeft te worden gelekt of geloosd op het oppervlaktewater.

Bovendien, stelt de gemeente, zijn er afspraken gemaakt met de coöperatie achter de collectieve zuivering over hoe lekkages en illegale lozingen worden voorkomen. Deze gelden ook als de plannen voor collectieve zuivering vertraging oplopen, aldus de gemeente.

Gedogen

Toch moet het rioolwater gezuiverd worden om aan de wettelijke eisen voor collectieve zuivering in de glastuinbouw te voldoen. De gemeente erkent dat en stelt ook al handhavingsverzoeken te hebben ontvangen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer