Doorgaan naar artikel

Advies: sta meer functies toe bij kassen

Als glastuinbouwbedrijven verwerking van reststromen mogen uitvoeren, ontstaan recyclingkansen en nieuwe bedrijfsmodellen.

Dat staat in het advies Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland, een strategische verkenning van de provincie Zuid-Holland. Het bureau BVR/Ecorys pleit voor planologische mengbestemmingen om ook afvalverwerking of andere grondstoffenverwerking toe te staan op de glastuinbouwpercelen. Dat komt neer op een hybride bedrijfsvoering. “Speel daarmee in op de trend van hybride bedrijven en functiedubbelingen zoals lokale hubs, waarbij verschillende functies op één kavel of één cluster wordt uitgevoerd. Dat kan gaan om teelt en waardetoevoeging of verwerking van groente- of fruitstromen naast kassen om ongebruikte ruimte maximaal te benutten.” De onderzoekers gebruiken de term kringloopkas.

Kringloopkas

Een kringloopkas is een glastuinbouwlocatie met effectieve interne kringlopen zodat zo min mogelijk nutriënten, water en voedingsstoffen in het productieproces verloren gaan. In de kas worden gewassen geteeld als paprika, tomaten of potplanten, maar ook algen, waterlinzen, vis of insectenteelt. Dat kan via systemen van aquaponics, met vissen of insecten, planten en organische meststoffen. Producten die uit een kringloopkas komen zijn bijvoorbeeld voedsel, en plantaardige (rest)producten voor toepassingen in andere sectoren als de farmacie of de bouw.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin