Doorgaan naar artikel

Adema wil hoger plafond voor steun glastuinbouw

Landbouwminister Piet Adema is met collega-ministers in gesprek om te kijken of het maximale steunbedrag voor glastuinbouwbedrijven in de steunmaatregel voor energie-intensieve MKB-bedrijven verhoogd kan worden naar € 160.000. Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Adema erkent dat er door de hoge energieprijzen grote problemen zijn in de glastuinbouw, mede daarom kunnen ze gebruik maken van de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). “Helaas valt de glastuinbouw onder een ander staatssteunkader dan het MKB, waardoor zij een plafond hebben van € 63.000 per bedrijf. Dat wordt overigens in het kader van Oekraïne-steun verhoogd naar € 93.000, maar we zijn in het kabinet nog in gesprek om te kijken of we de plafonds gelijk kunnen trekken”, aldus Adema. Dat zou betekenen dat ook tuinders maximaal € 160.000 steun per bedrijf kunnen ontvangen.

Klimaatopgaves versneld oppakken

Daarnaast wil Adema samen met klimaatminister Rob Jetten proberen de klimaatopgaves met het bijbehorende geld versneld op te pakken. “Dat kan heel veel verlichting bieden voor de hoge energiekosten”, aldus Adema. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. De minister zegt dat hij zich bewust is van de nood in de sector, maar dat het niet eenvoudig is om alles te regelen, vooral het vrijmaken va de klimaatgelden vergt wat tijd.

BBB, VVD, CDA, SGP en CU vroegen de minister om de glastuinbouw extra tegemoet te komen. Caroline van der Plas zegt dat zo’n 8% van de glastuinders failliet dreigt te gaan. “Minder tuinders betekent niet alleen minder voedsel, het betekent ook minder innovatie. Daar heb je immers een sterke en kapitaalkrachtige sector voor nodig”, aldus Van der Plas. Ze wijst erop dat de impact voor de hele tuinbouwsector enorm is.
VVD-er Peter Valstar zegt dat meer dan de helft van het glastuinbouwareaal in de winter leeg blijft. “De tuinders die door kunnen, worden teruggeworpen naar de seizoensgebonden teelt van de jaren ‘50. Ik krijg niet het gevoel dat het kabinet de urgentie voelt”, aldus Valstar. Hij riep ook op om de vergunningverlening van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte te versnellen.

Glastuinbouw Nederland teleurgesteld

Glastuinbouw Nederland reageerde al zeer teleurgesteld op de steunregeling, die volgens voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland de sector niet gaat helpen. De organisatie pleit ervoor de glastuinbouw niet aan te merken als landbouwbedrijf, maar als energie-intensieve sector, waardoor ze in aanmerking zouden komen voor het hogere plafond van € 160.000. De EU heeft een maximaal steunkader van € 2 miljoen per bedrijf vastgesteld en dat wordt volgens Glastuinbouw Nederland ook toegepast in bijvoorbeeld Duitsland. “In Nederland ontbreekt daarvoor echter de politieke wil, waardoor een ongelijk Europees speelveld ontstaat.”, aldus Bom.

Per 1 januari 2025 wordt een nieuw CO2-systeem voor de glastuinbouw in gebruik genomen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin