Doorgaan naar artikel

Adema wil duidelijkheid voor glasbedrijven, ook stoppers

De subsidiepot voor energiemaatregelen wordt groter. Foto: Fred Libochant premium

De subsidiepot voor energiemaatregelen wordt groter. Foto: Fred Libochant

LNV-minister Piet Adema kan in het tuinbouwdossier niet altijd snel aan knoppen draaien als hij moet schakelen met andere ministeries.

Het toekomstbeeld van glastuinbouwbedrijven is vertroebeld door de enorme impact van geplande ingrepen voor energiebelasting. Het leidde deze week tot Kamervragen van het CDA, waarin wordt gevraagd om uitstel van de ingreep in de energiebelasting en een eerlijkere verdeling voor kleine en grotere bedrijven.

Verkoop

In het laatste tuinbouwoverleg in de Tweede Kamer probeerde Adema zoveel mogelijk duidelijkheid te geven aan glasbedrijven. Ook stoppers hebben behoefte aan duidelijkheid. Hij begrijpt dat een tuinder van 60 jaar zonder opvolging zijn bedrijf verkoopt, omdat hij aanhikt tegen investeringen voor verduurzaming. Verkoop is een goede uitweg voor deze bedrijven, stelt hij.

Arbeid

Adema wil zich zuiver richten op energietransitie. Financiële steun voor energietransitie in de glastuinbouw moet je niet koppelen aan afspraken over arbeidsomstandigheden. PvdA en GroenLinks willen dat, maar arbeid behoort volledig toe aan het ministerie van SZW, stelt Adema.

Opvallend is bovendien dat de minister uitgangsmateriaalbedrijven met name noemde als troef van de topsector.

Meer geld naar energiemaatregelen

Heel duidelijk was Adema over de verhoging van de Regeling Energie-Efficiëntie Glastuinbouw (EG-regeling) voor energiemaatregelen op de bedrijven zelf, zoals tweede schermen. Voorlopig heeft LNV € 24 miljoen gereserveerd, maar dat dit bedrag verhoogd wordt, is zeker, blijkt uit zijn antwoorden. “Die regeling moet natuurlijk opgehoogd worden. Ik zei al dat die overtekend was. We kijken dus naar een verdere ophoging, maar op dit moment kan ik daar nog geen toezegging over doen.”

De progressieve partijen in de Tweede Kamer hebben twijfels bij het glastuinbouwconvenant. Wordt de CO2-besparing dit keer wel gehaald? De laatste convenanten waren niet succesvol, maar Adema is er zeker van dat met afspraken over individuele uitstoot in een nieuw sectorsysteem de bedrijven naar eigen inzicht hun transitie kunnen inzetten.

Afvangen van CO2

Adema wilde de Tweede Kamer ook meegeven dat het afvangen van CO2 en gebruik in de glastuinbouw op koers ligt. Sinds 2021 is voor deze projecten steun mogelijk uit de SDE+regeling. “Beschikte CCU-projecten in 2021 kunnen samen 0,4 megaton CO2 leveren en ook in 2022 zijn er al veel aanvragen ingediend. Bovendien wordt er al ongeveer 0,7 megaton geleverd op dit moment. We zijn dus goed op weg naar die 2 megaton in 2030.”

Onzekerheid SDE+ en Klimaatfonds

Dat de SDE+regeling nu niet goed werkt voor bijvoorbeeld aardwarmtebedrijven, beaamt Adema. Dat dossier ligt vooral bij het ministerie van EZK. Adema verwacht dat in maart duidelijkheid van EZK komt hoe die negatieve prikkel kan worden gecorrigeerd. Ook over een ander punt van EZK is nog geen zekerheid. De inzet van middelen uit het Klimaatfonds. Voor wat betreft de projecten met waterstof in de glastuinbouw verwacht Adema dat dit voorjaar besluiten vallen. Voor andere grotere projecten, zoals warmtenetwerken, zullen waarschijnlijk dit najaar besluiten volgen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin