Doorgaan naar artikel

Adema in spanning om besluit van Klimaatfonds voor warmtenetten

De besluiten of er geld uit het Klimaatfonds komt voor verduurzamingsprojecten is belangrijk voor de glastuinbouw. - Foto: HVC premium

De besluiten of er geld uit het Klimaatfonds komt voor verduurzamingsprojecten is belangrijk voor de glastuinbouw. - Foto: HVC

Het ministerie van landbouw hoopt dat er dit voorjaar geld voor glastuinbouwprojecten komt uit het Klimaatfonds.

Nederland kent het klimaat- en transitiefonds van € 35 miljard voor de komende 10 jaar. Dat geld is bedoeld om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen. Waar de landbouw geen aanvraag kan indienen, is die mogelijkheid er voor de glastuinbouw wel.

Het Klimaatfonds kent zogenaamde percelen, zoals energie-infrastructuur, verduurzaming industrie/innovatie mkb en vroege fase opschaling. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft binnen deze percelen aanvragen ingediend voor de verduurzaming van de glastuinbouw, met name voor energiebesparing en warmte-infrastructuur. Een besluit over de verdeling van klimaatfondsmiddelen wordt dit voorjaar genomen.

Onzekerheid over geld uit Klimaatfonds

In het verslag van de laatste commissievergadering tuinbouw en visserij in de Tweede Kamer liet landbouwminister Piet Adema zien dat voor hem de belangen groot zijn, maar ook dat de uitkomst niet zeker is. “Daar is best wel onzekerheid over, maar ik zet daar vol op in. Het is met name belangrijk om voldoende maatregelen te hebben voor energiebesparing en de warmte-infrastructuur.”

Een woordvoerder licht de opmerking over onzekerheid toe. “Het is nog niet zeker in hoeverre die aanvragen van het ministerie ook worden toegewezen. Dat gebeurt dit voorjaar. De minister doelt niet op een nieuwe ontwikkeling die voor onzekerheid zorgt.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin