Doorgaan naar artikel

ABN Amro: ‘Tuinders van huis uit circulair’

ABN Amro stelt in een rapport over circulaire economie de efficiëntie van de tuinbouw als voorbeeld.

De Nederlandse agrarische sector heeft wereldwijd de laagste milieu-impact, zowel per kilo product als per voedingswaarde. Circulair of kringloopdenken is volgens de bank in feite een traditie in de landbouw. Dat concludeert ABN Amro in de publicatie ‘Agrarisch: circulair van huis uit’.

In 2015 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot minder dan de helft vergeleken met de jaren ’80, aldus ABN Amro. Boeren en tuinders spuiten gerichter en zetten vaker natuurlijke vijanden van insecten en biologische middelen in. Restproducten van plantaardige productie worden vaak omgezet in energie of als grondstof voor materialen.

Waardeterugwinning

Land- en tuinbouw zijn volgens ABN Amro onmisbaar in een circulaire economie. Als leverancier van grondstoffen, maar ook als gebruiker van afvalstromen. “De sector kent genoeg voorbeelden. Kijk maar naar de glastuinbouw in het West- en Oostland die CO2 uit de petrochemische industrie gebruikt via de OCAP-leiding. De veehouderij telt volop initiatieven om mineralen te recyclen en mest te verwerken tot grondstof voor energie-opwekking. En de tuinbouw levert vezels uit plantenresten aan de papier- en kledingindustrie.”

OCAP dat CO2 levert aan de Westlandse glastuinders is volgens ABN Amro een perfect voorbeeld van circulaire economie. - Foto: Gerard Boonekamp

OCAP dat CO2 levert aan de Westlandse glastuinders is volgens ABN Amro een perfect voorbeeld van circulaire economie. – Foto: Gerard Boonekamp

De bank stelt onder meer vast dat Nederlandse boeren en tuinders betrokken zijn bij de productie van 42% van de hernieuwbare energie in Nederland. Agrariërs gebruiken zelf maar 4,9% van alle energie. De prestaties zijn volgens ABN Amro gevolg van de professionaliteit van de Nederlandse agrarische ketens, en het karakter van de landbouw.

Volgende stap: ‘smart farming’

ABN Amro ziet nog veel mogelijkheden voor de Nederlandse agrarische sector om de ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen. Daarbij denkt de bank met name aan ‘smart farming’: het gebruik van sensoren, drones, satellietbeelden en data-analyse. Als bedrijven binnen en buiten de sector meer gaan samenwerken, kan de sector ook andere sectoren helpen kringlopen te sluiten.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin