Doorgaan naar artikel

Aardwarmte Vogelaer breidt uit met tweede project

Na het opbouwen van de boortoren is bij Aardwarmte Vogelaer in Poeldijk gestart met het boren van het tweede doublet voor aardwarmte. De boorwerkzaamheden zullen naar verwachting 30 november klaar zijn. Gelijktijdig wordt een eigen warmtenet aangelegd om glastuinbouwbedrijven te kunnen voorzien van aardwarmte.

Het tweede project van Aardwarmte Vogelaer is bedoeld nog meer glastuinbouwbedrijven van aardwarmte te voorzien. Om de aardwarmte naar de glastuinbouwbedrijven aan de Van Ockenburghlaan en de Van Buerenlaan in Honselersdijk te transporteren, legt de coöperatie een eigen warmtenet aan.

Deze warmteleidingen worden aangelegd vanaf de aardwarmtelocatie aan de Arckelweg naar de glastuinbouwbedrijven in genoemde gebied die de warmte gaan afnemen. Deze werkzaamheden voor de aanleg van de warmteleidingen zijn begin augustus al gestart en duren acht maanden.

Convenant warmtenet

Om het warmtenet mogelijk te maken heeft de coöperatie een convenant gesloten met de gemeente Westland. In dit convenant worden afspraken gemaakt over de manier waarop de diverse betrokken partijen vanuit hun eigen belang en rol de aanleg van een collectief warmtenet in Poeldijk en Honselersdijk mogelijk maken.

Aardwarmtelevering aan Green Well Westland

In april 2022 heeft Aardwarmte Vogelaer Green Well Westland overgenomen. “Met het tweede project gaan we met name de tuinbouwbedrijven van Green Well Westland aansluiten”, zegt directeur Danny van den Berg. “In de loop van 2024 kunnen we de aardwarmte gaan leveren.”

Op diverse plekken in Westland worden er warmtenetten aangelegd, onder meer voor aangesloten glastuinbouwbedrijven. Die netwerken moeten uiteindelijk allemaal met elkaar worden verbonden, zodat er één groot warmtenetwerk ontstaat. De koppeling van het warmtenet van Aardwarmte Vogelaer met het Warmtenetwerk Westland (WnW) staat gepland voor 2026.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Afbeelding
Harry Stijger

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin