Doorgaan naar artikel

Aanleg 25 kilometer leidingnetwerk vanuit Ardo gestart

In het West-Vlaamse Ardooie is de aanleg gestart van een 25 kilometer lang ondergronds leidingnetwerk. Het netwerk gaat gezuiverd afvalwater van het groentenverwerkende diepvriesbedrijf Ardo verdelen over 500 hectare agrarische grond in de omgeving.

Een jaar geleden verenigden 47 Belgische agrarische bedrijven zich in de coöperatie Inero. De agrariërs werken samen met de verwerkende groente-industrie om hun waterbevoorrading veilig te stellen. “Ardo moet zijn water kwijt en wij hebben water nodig”, legt voorzitter van Inero Marc Vandeputte uit op Vilt.be. “Het maakt ons minder afhankelijk van het weer, dat door de klimaatverandering steeds grilliger wordt. Wij worden steeds vaker geconfronteerd met extremen. Tegen overvloedige neerslag kunnen we niet veel doen, tegen extreme droogte wel.”

150 afnamepunten

Het gezuiverde afvalwater van het groente-verwerkende diepvriesbedrijf Ardo zal vanaf augustus 2018 worden opgeslagen in een bufferbekken van 150 000 kuub. Via het naburige pomphuis zal het water in een netwerk van 25 kilometer ondergrondse leidingen worden gepompt en over 500 hectare agrarische grond worden verspreid. Het netwerk gaat 150 afnamepunten bevatten. Ter hoogte van ieder afnamepunt staat het water onder een druk van minimaal 8 bar. Het leidingnetwerk zal in twee fasen worden gerealiseerd: 11 kilometer leidingen in 2018 en 14 kilometer in 2019.

Diverse financiers

Deze infrastructuurwerken worden gerealiseerd binnen het F2AGRI-project. Ardo bekostigt het bufferbekken en Inero betaalt het pomphuis en het leidingnetwerk. Daarnaast geniet het project Europese, Vlaamse en West-Vlaamse steun via respectievelijk het Interreg Vlaanderen-Nederland programma, het departement Landbouw en Visserij en de provincie West-Vlaanderen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin