Vollegrond

Nieuws

Licht voordeel NKG bij herfstprei in 2018

In een meerjarig onderzoek naar de verschillen tussen kerende en niet-kerende grondbewerking (NKG) was NKG in 2018 qua productie licht in het voordeel. Bij onderzoekscentrum Inagro was de productie van NKG 26,3 ton per ha en van kerend 25,2 ton; een verschil van 4,5%.

Sinds 2006 wordt op een perceel op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro de helft met een kerende en de andere helft met een niet-kerende grondbewerking (NKG) bewerkt. Dit wordt sinds 2016 gecombineerd met vaste rijpaden. De resultaten in de vergelijkende proef ploegen versus niet kerende grondbewerking wisselen tot nu toe van jaar tot jaar.

Iets meer productie

In 2018 werd op het perceel het biologische preiras Cherokee geplant. De marktbare productie tussen kerend (25,2 ton/ha) en niet-kerend (26,3 ton/ha) vertoonde een verschil van 4,5 % in het voordeel van de NKG. Dit verschil zien we ook terug tussen het aantal marktbare planten (4,2 %). De wegval van planten was bij kerend met 6,9% uitval iets groter dan bij NKG met 3,6%. Aldus een bericht op biokennis.org op basis van berichtgeving door het Belgische Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (ccbt.be).

Verder geen verschillen

In de sortering zat tussen de 2 manieren van grondbewerking geen verschil. Ook ten aanzien van slijtage of aantasting door purpervlekkenziekte, roest, papiervlekkenziekte of trips was er in 2018 geen verschil tussen de bewerkingen. Ook qua gewaskenmerken, stand, bladkleur en -breedte, uniformiteit en groeiwijze werden geen verschillen vastgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.