Vollegrond

Achtergrond

Advies BLGG: Benut fosfaatcijfers maximaal

Veel akker- en tuinbouwers hebben hun percelen weer laten bemonsteren en analyseren in de afgelopen maanden. "Benut deze cijfers optimaal om gebruik te maken van de fosfaatruimte die u met uw bedrijf heeft", is het advies van Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij BLGG-AgroXpertus.

Er mag dit jaar opnieuw minder fosfaat bemest worden op bouwland. De normen hiervoor zijn voor 2015 gedaald met 5 kg per hectare. Zie figuur 1. De percelen kunnen in drie categorieën vallen: laag (75 kg), neutraal (60 kg) en hoog (50 kg).  Daarnaast kunnen percelen in de categorie 'arm' vallen. Dan is een reparatiegift van 120 kg P205 per hectare toegestaan. Dit geldt bij een Pw-waarde die lager is dan 25.

Zie figuur1: fosfaatgebruiksnormen bouwland

Loop geen fosfaatruimte mis!

"Het is wel zaak om deze cijfers ook daadwerkelijk te benutten en in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), aldus Reijneveld. Er blijken nog best veel telers te zijn die dit om welke reden dan ook niet doen. Dat is doodzonde, want als gevolg hiervan valt u automatisch in de hoogste fosfaattoestand en mag dus maar 50 kg fosfaat per hectare bemest worden."

Snel lonend

De cijfers van BLGG laten ook zien dat het voor veel telers lonend is om de fosfaatcijfers via de Gecombineerde opgave op te geven. Ruim één op de vijf percelen valt in de categorie laag of arm. Bijna de helft van de percelen valt in de categorie neutraal. Telers kunnen bij twee derde van alle percelen meer fosfaat gebruiken dan standaard is toegestaan.

Zie figuur 2: P-toestand op akker- en tuinbouwbedrijven in Nederland per grondsoort

Foto

  • Advies BLGG: Benut fosfaatcijfers maximaal
  • Advies BLGG: Benut fosfaatcijfers maximaal

Of registreer je om te kunnen reageren.