Home

Nieuws 1 reactie

FNV: Geen risico meer lopen met glyfosaat

De FNV wil een onmiddellijk verbod op het gebruik van glyfosaat in Nederland.

Dat schrijft de vakbond in een brief aan minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De internationale vakbondskoepels voor voeding en landbouw IUF en EFFAT, pleitten al eerder voor een onmiddelijk verbod. Als het om gezondheid van personeel gaat, moet geen enkel risico genomen worden, stelt nu ook FNV.

Vertrouwen in onderzoek

Het huidige proces van herbeoordeling met onderzoek van fabrikanten geeft onvoldoende vertrouwen, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Ze pleit voor onafhankelijk onderzoek. “Er zijn sterke aanwijzingen dat dit onkruidbestrijdingsmiddel kanker, Alzheimer en Parkinson veroorzaakt bij mensen die ermee werken. Werknemers in de agrarische sector moeten een veilige en gezonde werkomgeving hebben. Het is onacceptabel dat deze stof nog gebruikt wordt.” Recent Onderzoek in opdracht van de Europese Commissie op data van toelatingshouders vond geen relatie met kanker.

Onmiddelijk verbod

De Europese vergunning voor het gebruik van glyfosaat loopt op 15 december dit jaar af. FNV pleit voor een onmiddelijk verbod. Petra Bolster, dagelijks bestuurder van de FNV: “Wij vragen de minister: wacht niet op de besluitvorming in Europa, maar geef het goede voorbeeld en verbied dit middel bij ons nu al volledig.”

Eén reactie

  • P. Verschuren

    Er zijn al 800 rapporten van onafhankelijke organisaties die allemaal concluderen dat glyfosaat mits gebruikt zoals beschreven op de verpakking volkomen veilig is. De methodes van de FNV, waarbij een bij tien minuten wordt ondergedompeld in glyfosaat waarna word vastgesteld dat ie niet meer recht kan vliegen, zijn geen aanwijzing voor het veroorzaken van Alzheimer of parkinson door glyfosaat, maar van een beroerde testmethodiek.

    De FNV zou eens uitgelegd moeten krijgen hoe groot het belang van glyfosaat is voor de natuur. Indien glyfosaat niet meer gebruikt zou kunnen worden en zolang er geen bruikbaar en evengoed alternatief is, zal door de toename van probleemonkruiden en de daarmee samenhangende afname van de voedselproductie nog meer grond in gebruik moeten worden genomen voor landbouw. Bij een conservatieve inschatting van 10% opbrengstdaling heb je het alleen in Nederland al over 180.000 hectares. Aangezien de opbrengsten elders in de wereld lager zijn is het verlies aan hectares natuur nog een veelvoud hiervan. Dus deze hetze vol slecht onderbouwde meningen tegen glyfosaat moet stoppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.