Home

Nieuws

Coforta wordt Coöperatie The Greenery

Coöperatie Coforta heet voortaan Coöperatie The Greenery. Steven Martina is behalve ceo van het bedrijf nu ook voorzitter van de coöperatie.

Na 25 jaar is daarmee The Greenery nu ook écht dé naam van zowel bedrijf als telerscoöperatie. Bij de start van The Greenery heette de coöperatie nog VTN om vervolgens in 2008 omgedoopt te worden in Coforta.

‘Een historische stap’, noemde voormalig coöperatievoorzitter Gerard Pronk het op de algemene ledenvergadering vorige week. De Noord-Hollandse fruitteler droeg de voorzittershamer over aan Steven Martina. De invloed van de 300 telers die lid zijn van de coöperatie wordt in de nieuwe structuur daarmee meer op afstand van de dagelijkse gang van zaken gezet. De Raad van Commissarissen van het bedrijf is vanaf nu ook het toezichthoudend orgaan voor de coöperatie. Voorzitter hiervan is en blijft fruitteler Bas Feijtel.

Machtige veilingvoorzitters

Het markeert voor The Greenery het einde van de traditionele ‘veilingvoorzitter’. Met het hoofdkantoor in Barendrecht vertegenwoordigt het bedrijf en de coöperatie nog steeds een landelijk netwerk van teeltbedrijven, die uiteindelijk als aandeelhouders ook zeggenschap hebben over het geheel. Voorheen spreidde die zeggenschap zich via machtige voorzitters ook nog wel uit tot op de werkvloer van de veiling. The Greenery heeft van meet af aan die traditionele invulling van de coöperatieve structuur ter discussie gesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.