Home

Nieuws

Nieuw maximum aan EU-steun per bedrijf

Maximaal € 60.000 per bedrijf, nieuwe steun voor jonge boeren en meer duurzaamheidseisen om inkomenssteun te krijgen.

Dat zijn belangrijke wijzigingen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2020. Het zijn onderdelen uit een gelekt voorstel voor het GLB waarover websites ARC2020 EN Agra Europe berichten.

Klimaat en natuurdoelen

In het voorstel van de Europese Commissie staat onder meer dat de inkomenssteun, meer dan nu, gebaseerd wordt op klimaat en natuurdoelen. Er komt een maximum van € 60.000 inkomenssteun per bedrijf. In het huidige systeem is dat maximum vele malen hoger.

Meer steun voor kleine boeren

Tevens komt er een mogelijkheid om kleine boeren relatief meer steun te kunnen geven ten opzichte van grote bedrijven. Daarbij krijgen lidstaten wel ruimte voor eigen invulling.

Opvolger huidige vergroening ontbreekt

Jonge boeren

Wat in het nieuwe GLB in ieder geval terugkomt is de financiële steun voor jonge boeren en opnieuw veel aandacht voor maatregelen om prijs- en marktrisico’s te beheersen voor boeren. Wat opvallend ontbreekt is een opvolger van de huidige vergroening.

Daling budget door Brexit

Eind mei moet het definitieve voorstel worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Vervolgens wordt het besproken op de informele landbouwraad begin juni in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.
Deze week verschijnt het voorstel van de Commissie voor de meerjarenbegroting 2021-2028. Gerekend wordt op een daling van het GLB budget met mogelijk 6%, onder meer vanwege de Brexit.

Of registreer je om te kunnen reageren.