Home

Nieuws

CDA en VVD willen meer inzet voor behoud plattelandswoning

CDA en VVD willen dat er meer gedaan wordt om de plattelandswoning mogelijk te maken.

CDA en VVD vinden dat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zich meer moet inzetten om de plattelandswoning mogelijk te maken.

Via de Wet plattelandswoningen moeten bedrijfswoningen bewoond kunnen worden door burgers, waarbij de lucht- en geurnormen aan de eisen van een bedrijfswoning moeten voldoen, in plaats van aan strengere eisen voor een burgerwoning. Dit maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld ouders kunnen blijven wonen bij de boerderij. De Raad van State oordeelde in 2015 dat dit echter in sommige gevallen in strijd is met Europese regelgeving voor luchtkwaliteit, waardoor alsnog aanvullende maatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit moeten worden genomen.

Problematiek plattelandswoning speelt niet in andere lidstaten

Na een motie van VVD-er Hayke Veldman en CDA-er Erik Ronnes heeft de minister van Binnenlandse Zaken de kwestie voorgelegd in Brussel. Daarbij werd duidelijk dat andere lidstaten de problematiek niet herkennen. Wel heeft de Europese Commissie een aantal vragen gesteld om de strekking en de omvang van het probleem in beeld te krijgen. De Commissie gaat de zaak bestuderen en komt met een reactie.

Het CDA benadrukt dat de problematiek van leegkomende agrarische woningen groot is en dat dit de komende jaren nog veel groter zal worden door de afname van het aantal agrarische bedrijven. - Foto: Peter Roek
Het CDA benadrukt dat de problematiek van leegkomende agrarische woningen groot is en dat dit de komende jaren nog veel groter zal worden door de afname van het aantal agrarische bedrijven. - Foto: Peter Roek

Afname aantal agrarische bedrijven

Minister Ollongren vindt dat de kwestie hiermee is afgedaan. CDA en VVD zijn het hier niet mee eens. Ze zijn teleurgesteld dat de discussie over de plattelandswoning op zijn beloop wordt gelaten. Het CDA benadrukt dat de problematiek van leegkomende agrarische woningen groot is en dat dit de komende jaren nog veel groter zal worden door de afname van het aantal agrarische bedrijven.

Leefbaarheid op het platteland

Ronnes zegt dat de uitspraak van de Raad van State geen streep zet door alle plattelandsgemeenten, maar dat de uitspraak verschillend wordt geïnterpreteerd. ‘In veel gevallen kan de plattelandswoning nog gewoon, maar in sommige gevallen is het wel erg lastig geworden. Hiervoor zoeken we naar een oplossing, zodat het middel toch op een verantwoorde manier gebruikt kan worden. Dat is in het belang van de leefbaarheid op het platteland”, aldus Ronnes.

Bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning

Diverse gemeenten bieden volgens CDA de mogelijkheid in hun ruimtelijke plannen om een bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning. Die gemeenten hebben over het aspect ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ tot op zekere hoogte beoordelingsvrijheid, en voor het bepalen van het woon- en leefklimaat zullen zij dan moeten kijken naar de plattelandswoning als ware het een bedrijfswoning.

Of registreer je om te kunnen reageren.