Home

Nieuws

Kamer wil af van belemmerende regels voor multifunctionele landbouw

De Tweede Kamer wil een Platform Multifunctionele Landbouw om knellende wet- en regelgeving voor boeren met nevenactiviteiten te inventariseren en weg te nemen.

Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber werd bijna Kamerbreed gesteund. Alleen PVV stemde tegen.
“Multifunctionele landbouw biedt kansen om de kloof tussen boeren en burgers te verkleinen. Denk aan een zorgboerderij of boerderijwinkel. In een platform met alle betrokken partijen wordt gekeken wat boeren nodig hebben als zij deze stap willen zetten en waar knellende wet- en regelgeving in de weg zit. Het Rijk kan gemeenten stimuleren om ruimte te maken voor de verbindende kracht van multifunctionele landbouw”, vindt Dik-Faber.

Lees verder onder de tweet.

Agrarisch onderwijs

In de praktijk blijken gemeenten vaak onvoldoende bekend met multifunctionele landbouw en hanteren ze verschillend beleid, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Dik-Faber wil dat ook in het agrarisch onderwijs multifunctionele landbouw een betere plek moet krijgen. “Verbrede landbouw heeft voor veel jongeren nog het imago ‘niet kunnen rondkomen van voedselproductie’, terwijl je juist de kernkwaliteiten rond voedselproductie inzet: leven met de seizoenen, rust en ruimte”, vindt de politica.

Of registreer je om te kunnen reageren.