Home

Nieuws

Btw-landbouwregeling volgens plan afgeschaft

Vanaf 1 januari 2018 is de landbouwregeling voor de btw afgeschaft. Het betekent dat met ingang van 2018 alle land- en tuinbouwers vallen onder de ‘normale’ btw-regeling zoals die voor alle ondernemers geldt.

De maatregel is in 2016 al aangekondigd en onderdeel van het Belastingplan 2018 dat op Prinsjesdag is gepubliceerd. De maatregel levert de schatkist een besparing op van € 22 miljoen. Dat is voor een groot deel een lastenverzwaring voor boeren, deels betreft het omzetbelasting bij verkoop van vee, met name paarden, aan particulieren. Tegelijkertijd wordt ook het lage tarief van 6% voor een aantal diensten zoals loonwerk en accountantsdiensten afgeschaft.

Geen aanpassingen van ondernemersfaciliteiten

In 2018 komen er nog geen aanpassingen van ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek en de mkb-winstvrijstellingen. Daarover is dit jaar wel een adviesrapport verschenen dat mogelijk via de kabinetsformatie nog gevolgen gaat krijgen voor komende jaren. Het percentage voor de energie-investeringsaftrek gaat wel met 0,5 procentpunten omlaag.

De energiebelasting gaat omhoog met 0,531 cent per kuub bij afnames tot 170.000 kuub per jaar, in de glastuinbouw met verlaagd tarief is dat een verhoging van 0,085 cent in dezelfde afnameklasse. Bij grotere afnames is de verhoging lager.

Of registreer je om te kunnen reageren.