Home

Nieuws

Rekenkamer kritisch over weersverzekering

Het beheers- en controlesysteem voor subisidieverstrekking voor de brede weersverzekering is in strijd met de Europese regels.

Dat constateert de Algemene Rekenkamer bij de jaarlijkse beoordeling van de financiële stukken van de regering op Verantwoordingsdag. Ook meldt de Rekenkamer, net als vorig jaar, een te hoog percentage onrechtmatigheden bij subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

In het kader van het plattelandsbeleid (tweede pijler GLB) kunnen boeren 65% subsidie op de premie van de brede weersverzekering krijgen. De helft van deze subsidie wordt door het ministerie van Economische Zaken betaald, de ander helft door de EU.

Steekproefsgewijze controle

RVO.nl controleert de subsidieregeling door controle bij de verzekeraars die de polissen aanbieden. Hoewel de controle goed werkt, vindt de Rekenkamer dat het beheers- en controlesysteem in strijd is met de Europese regels, omdat niet alle verzekerden, maar ‘slechts’ een deel via een steekproef wordt gecontroleerd en omdat er geen afzonderlijke controle op de betreffende verzekerde percelen plaatsvindt. RVO doet deze praktijkcontrole aan de hand van steekproefsgewijze controle voor de inkomenssteun, maar dit is volgens de Rekenkamer niet conform de Europese voorschriften.

De Rekenkamer geeft geen advies over een betere strategie, omdat ook zij zich afvraagt of de Europese regels niet leiden tot onevenredig grote controle-inspanning. Het ministerie zal de controles heroverwegen, in overleg met de Europese Commissie. De problemen met de natuursubsidies worden waarschijnlijk ondervangen door het nieuwe stelsel van collectief agrarisch natuurbeheer.

Of registreer je om te kunnen reageren.