Doorgaan naar artikel

Fusie AgriVer en BFAO: grootste verzekeraar open teelten

Verzekeraars AgriVer en BFAO (bekend van OFH) willen fuseren. Dat moet innovatie versnellen en premiestijging remmen.

Door de fusie neemt het marktaandeel voor de verschillende deelsectoren als glastuinbouw of fruitteelt niet toe. Beide partijen vullen elkaar compleet aan. Ook worden premies en verzekeringsvoorwaarden op korte termijn (mogelijk ook 2024) niet gewijzigd. Wel ontstaat hiermee de grootste (Belgisch-Nederlandse) verzekeraar in open teelten, schrijven beide partijen in een persbericht.

De fusievoordelen liggen in lagere kosten waardoor premies minder snel hoeven te stijgen door toenemende weerrisico’s. Na de fusie vallen geen ontslagen. Het helpt wel om functies beter te bezetten in de huidige krappe arbeidsmarkt, laat BFAO weten.

Grootste speler open teelten

AgriVer biedt voor alle (groente)gewassen ter velde een brede weersverzekering en is daar de tweede speler van Nederland in, na Vereinigte Hagel. BFAO is met de Onderlinge Fruithagelverzekering (OFH) marktleider in Nederland. Als de leden dit najaar instemmen, gaat de verzekeraar onder de naam AgriVer verder. BFAO verzekert onder de merknamen OFH, PotatoPol en OBV gewassen van fruit- en aardappeltelers maar ook boseigenaren. Die merknamen blijven bestaan, de naam BFAO verdwijnt. PotatoPol biedt ook dekking tegen schade van quarantaineorganismes in de aardappelteelt. De fusie leidt niet direct tot plannen dit ook in andere teelten op te zetten.

AgriVer is gespecialiseerd in het verzekeren van glastuinbouw en gewassen van akkerbouwers. Voor glastuinbouw is AgriVer de tweede partij achter Achmea, maar wint marktaandeel op die markt.

De fusie is een belangrijke strategische keuze, zegt Gerard van Noordenburg, directeur van AgriVer. “Het agrarisch ondernemerschap verandert continu, momenteel met name door klimaatverandering en nieuwe wet- en regelgeving. Onze leden ervaren dat ze hun bedrijfsvoering in hoog tempo moeten aanpassen én dat ze te maken hebben met andere bedrijfsrisico’s dan vroeger. Ook zijn agrarische ondernemers steeds meer gebaat bij nieuwe verzekeringsoplossingen en diensten, zoals advies bij schadepreventie of een goede inkoop van glas. Daarmee willen we aan de slag gaan.”

Nieuwe concepten

“Waar het om gaat is dat we leden op andere manieren toegevoegde waarde bieden, inkoopvoordelen realiseren. Meer je expertise inzetten voor leden”, zegt directielid van BFAO Marcel Rooijmans. “Hoe kun je bij onverzekerbare risico’s je inkoopkracht benutten? We zijn met een aantal concepten bezig, ik kan daar niet veel over zeggen, maar misschien wel een voorbeeld uit de bosteelt. Je kan denken als er stormschade is vergoeden wij schade. Je kunt ook denken: Hoe zorgen we ervoor met partners dat we de schade aan bossen gaan herstellen. Dat omgebouwde bomen goed gerooid en vervangen worden.”

Naast de leden, moet ook de Nederlandsche Bank goedkeuring geven voor de fusie. Rooijmans verwacht daarmee geen problemen. “We zijn vrijgesteld van ACM-toets en hebben goed overleg met de Nederlandsche Bank.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin