Home

Nieuws

Burgerinitiatief in EU tegen glyfosaat

Er komt een burgerinitiatief in de EU tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat.

De Europese Commissie meldt dat het burgerinitiatief op 25 januari wordt geregistreerd. De initiatiefnemers hebben daarna een jaar de tijd om minimaal 1 miljoen handtekeningen te verzamelen uit minstens zeven lidstaten.

Het initiatief is een samenwerking van diverse groeperingen, waaronder Greenpeace. Als het burgerinitiatief aan de voorwaarden voldoet, moet de Commissie daarna binnen drie maanden reageren. Het initiatief is adviserend. De Commissie hoeft zich niet aan de uitslag te houden, maar moet wel motiveren waarom.

Verbod en strengere toelatingseisen

Het burgerinitiatief streeft naar een verbod op glyfosaat. Daarnaast moeten voor andere onkruidbestrijdingsmiddelen strengere toelatingseisen gelden, vinden de initiatiefnemers. Ook zou het gebruik van toegelaten middelen aan banden moeten worden gelegd.

De toelating van glyfosaat zit in de EU in een overgangsfase. In juni 2016 besloot de Commissie de toelating van glyfosaat te verlengen voor anderhalf jaar tot en met december 2017. Dit jaar moet het European Chemicals Agency (ECHA) uitsluitsel geven over de vraag of het bestrijdingsmiddel kankerverwekkend is. Daarna besluit de Commissie over een hernieuwde toelating.

Of registreer je om te kunnen reageren.