Home

Nieuws

Belgische telers wensen meer crisisbeheer

Belgische telers vinden dat hun afzetorganisaties onvoldoende in staat zijn de effecten van een crisis goed op te vangen. Dat blijkt uit onderzoek onder telers van Belgische producentenorganisaties .

De Belgische groentetelers met name onder glas zijn trouw aan hun producentenorganisatie, maar zouden graag zien dat ze meer activiteiten ontplooien om crisis in de afzet te bestrijden of voor te zijn. Ze zoeken het daarbij niet in eerste instantie in meer interventie, maar in het aanboren van nieuwe afzetmarkten. Overigens was ruim 3 procent van de ondervraagde tuinders afkomstig uit Nederland of Frankrijk. De helft was afkomstig uit de omgeving van Antwerpen.

Steun voor klokverkoop

Uit dat onderzoek blijkt ook forse steun voor de huidige afzetvorm van klokverkoop en voorverkoop. Er is minder steun bij glasgroentetelers voor het contractverkoopsysteem. Toch is de tevredenheid over de transparantie van de prijsvorming en de wijze van verkoop niet bijzonder groot. Ook is er weinig steun voor een actievere rol van de producentenorganisatie op gebied van productieplanning.

Vollegrond en fruit

Vollegrondsgroentetelers twijfelen het meest of een producentenorganisatie zorgt voor prijs- en inkomensstabiliteit en of deze belangrijk is voor de solidariteit tussen telers. Hardfruittelers voelen zich relatief gezien minder afhankelijk van hun producentenorganisatie. Daar zijn de laatste jaren de meeste telers weggegaan bij hun organisatie. Bovendien gaf 5 procent aan niet langer lid te willen blijven van een producentenorganisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.