Home

Nieuws

Akkoord over transgene teelt EU

De Europese Raad heeft ingestemd met een voorstel dat lidstaten van de Europese Unie de mogelijkheid geeft om zelf te bepalen of ze de teelt van een gemodificeerd gewas willen toestaan of niet.

Het akkoord in de Raad voor Algemene Zaken volgt nadat eerder de Milieuraad had ingestemd met het voorstel. Het voorstel is een compromis na jarenlang onderhandelen over het al dan niet toestaan van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in de EU. Met dit voorstel kunnen teelten Europees worden toegelaten na goedkeuring van de Europese voedselveiligheidsorganisatie Efsa, waarna lidstaten zelfstandig kunnen bepalen of de teelt ook in dat land toegelaten wordt.

Verantwoordelijk staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft zich ingezet voor dit compromis. Ze sprak eerder van een goede richting, die lidstaten die goede redenen hebben om teelt op eigen grondgebied te verbieden hiervoor de juridische mogelijkheid geven om dit te doen.

Het Italiaans voorzitterschap van de EU zal dit najaar beginnen met de onderhandelingen over het aangenomen voorstel met het Europees Parlement.  Als de ministers het met het parlement eens worden, zou de nieuwe regeling op zijn vroegst volgend voorjaar van kracht kunnen worden.

Foto

  • Akkoord over transgene teelt EU

Of registreer je om te kunnen reageren.