Home

Nieuws

LTO wil geloof in Europa terugbrengen

LTO Nederland wil samen met de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland het belang van de Europese Unie voor de Nederlandse economie nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Met televisiespotjes op landelijke en regionale zenders en een campagne via sociale media moet aan de vooravond van de verkiezingen duidelijk worden, welke belangen Nederland heeft bij de Europese Unie.

In een brochure getiteld "Nederland leeft van Europa' leggen de ondernemersorganisaties uit waar het belang van Europa tot uiting komt. In een berekening laten ze zien dat van elke euro die in Nederland wordt verdiend, 30 cent uit Europa komt. Afschaffing van de euro zou tenminste 15 cent daarvan teniet doen, aldus de werkgeversorganisaties.

Melkveehouder Kees Romijn uit het Zuid-Hollandse Langerak en glastuinder Wouter Duijvesteijn zetten de argumenten van de ondernemers kracht bij. Romijn stelt dat een groot deel van de melkveehouders niet zou kunnen overleven zonder de Europese Unie. "Onze melkproducten moeten elke dag hun weg vinden. Daarbij kunnen we geen handelsbelemmeringen gebruiken", aldus de melkveehouder.

Tegelijkertijd is een notitie verschenen van de werkgeversorganisaties, die als blauwdruk kan dienen voor een volgend kabinet. In het stuk getiteld 'Nederland moet het weer gaan verdienen' bepleiten de ondernemersorganisaties onder meer een sterk ministerie van Buitenlandse handel, waarbij ambassades een belangrijke rol moeten spelen bij de ontwikkeling en verbetering van handelsrelaties. Daarnaast moet er extra geld komen voor innovatie en fundamenteel onderzoek. Daarnaast pleiten de ondernemers onder meer voor een herziening van het pensioenstelsel.

Of registreer je om te kunnen reageren.