Home

Achtergrond

Van Dam over rapport-Veerman: 'Die kant moeten we op'

Het rapport-Veerman bevat 'interessante opties', vindt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Hij steunt de richting van het rapport.

Het rapport over de verbetering van de positie van de boer wordt dinsdag 15 november officieel voorgelegd aan de vergadering van Europese landbouwministers. Van Dam hoopt dat de reactie op het rapport net zo positief is als bij de instelling van de werkgroep-Veerman.

Werkgroep Agricultural Markets Task Force

In januari waren 20 lidstaten uitgesproken enthousiast over de instelling van de Agricultural Markets Task Force. Dat is de officiële benaming van de werkgroep-Veerman.
Van Dam zegt het belangrijk te vinden dat de positie van de boer in de keten wordt versterkt: "Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en hun harde werk."

Advies toont 'interessante opties'

Het advies van Cees Veerman maakt helder aan welke knoppen gedraaid kan worden, zegt Van Dam. "Ik zie een aantal interessante opties: meer werken op basis van contracten, de suggestie van de termijncontracten om prijsfluctuaties op te vangen, meer mogelijkheden tot samenwerken en het maken van afspraken en betere financiële instrumenten. We gaan de details van het rapport en de adviezen uiteraard nog bestuderen, maar de richting steun ik zonder meer."

Rapport komt overeen met toekomstvisie Van Dam

Ziet de staatssecretaris het advies van Veerman als een ondersteuning van zijn eigen discussiestuk over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zoals hij dat in mei presenteerde? "Zeker", zegt hij. "Ik zie veel parallellen tussen het perspectief dat Veerman schetst en mijn inzet voor de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Kijk naar de link met natuur, landschap en dierenwelzijn. Maar ook de bijdrage die landbouw kan leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, aandacht voor een gezonde leefstijl en gezond eten, innovatie en research en ontwikkeling, en de transitie van directe betalingen naar risk management. Dat is de kant die we op moeten."

Van Dam hoopt dat dit advies de steun bij andere lidstaten voor zijn eigen toekomstvisie vergroot.

Of registreer je om te kunnen reageren.