Glas

Nieuws

Overheden nemen verlies op glasgebied Friesland

De ontwikkeling van glasgebied Waddenglas zal gepaard gaan met een toegenomen verlies.

Dat schreef de provincie eerder deze zomer aan Provinciale Staten naar aanleiding van de verkoop van de gronden aan The Fruit Farm Group van Hein Deprez. Vlak voor de overeenkomst dit voorjaar hebben de drie overheden achter Waddenglas (Rijk, provincie Friesland en gemeente Franekeradeel) de grond afgewaardeerd met € 2,3 miljoen. Uiteindelijk boeken de drie partijen een (gelijk) verlies van € 1,4 miljoen, omdat het totale verwachte verlies op € 4,3 miljoen ligt. De provincie Friesland heeft de verliezen voorzien, getuige de voorziening van € 2,1 miljoen.

Afwaardering

Het plan Waddenglas kwam moeizaam tot stand en heeft eerder afwaarderingen gezien. Toch spreekt de provincie over het halen van de doelen met betrekking tot werkgelegenheid, een goede landschappelijke inpassing en creatie van een hoogwaardig glastuinbouwgebied.

Naar verwachting zal de samenwerkingsovereenkomst Waddenglas per 31 december 2018 worden beëindigd. De afronding van het project in 2019 zal dan worden overgedragen aan de gemeente, schrijft de provincie.

Overnamesom

Tijdens de persconferentie bij de overname van teeltbedrijf Hartman door The Fruit Farm Group eind juni stelde de provincie Friesland dat de grond is afgenomen voor € 12 miljoen. In het schrijven van de provincie wordt melding gemaakt van afname van 52 hectare door The Fruit Farm. Daarnaast investeert Deprez ook in aardwarmte voor de bestaande en nieuwe Friese kassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.