Glas

Nieuws

Brabant kijkt naar herstructurering verhagelde glastuinbouw

De provincie Noord-Brabant onderzoekt kansen voor herstructurering van de glastuinbouw in verouderde glasgebieden als Asten met zware hagelschade.

Een eerste gesprek tussen de Rabobank, provincie en ZLTO heeft al ambtelijk plaatsgevonden, zo stelt de provincie. Ook kijkt de provincie naar het verplaatsen van solitaire bedrijven naar concentratiegebieden als alternatief voor herstel van dat bedrijf op die solitaire plek. De provincie wil verzekeraars bewegen de schade-uitkering hiervoor in te zetten.

"Een concreet voorbeeld doet zich direct voor in Asten. Daar is veel schade aan meerdere bedrijven in het enigszins verouderde glastuinbouwconcentratiegebied. Dit kan kansen bieden voor sanering en samenvoeging van kavels voor structuurverbetering. Door aansluiting te zoeken bij ons ruimtelijk beleid voor de glastuinbouwsector en die van de gemeente Asten bieden bovengenoemde situaties kansen voor structuurversterking van de agrarische sector. Deze kansen moeten opgepakt en benut worden door verzekeraars, banken, LTO, gemeenten en ook zeker de provincie."

Verder kijkt de provincie naar mogelijkheden om bedrijven innovatiever en energiezuiniger te herbouwen of herstellen. De provincie kijkt hoe de fondsen POP-3, Energiefonds en Innovatiefonds daarvoor ingezet kunnen worden. Glastuinbouw Someren/Asten maakt al deel uit van de Greendeal geothermie die Brabant heeft ondertekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.