Glas

Achtergrond

Software platform voor datagedreven teelt

Precisietuinbouw op basis van data. Toeleraar Grodan wil daar volgende week op de Greentech mee scoren.

e-Gro van Grodan is genomineerd voor de GreenTech Concept Award. Het is een open platform dat relevante data op 1 plek inzichtelijk maakt en intelligente aanbevelingen biedt om telers te helpen datagerichte beslissingen te nemen en de gewassturing te optimaliseren. Het platform geeft een duidelijk beeld van de wortelzone, het gewas, de klimaatomstandigheden, de irrigatie en oogstresultaten.

e-Gro van Grodan is genomineerd voor de GreenTech Concept Award. - Foto: Grodan
e-Gro van Grodan is genomineerd voor de GreenTech Concept Award. - Foto: Grodan

Volgende digitale stap

Na het eerder ontwikkelen en succesvol introduceren van datagedreven technologieën in de kas zoals de Grodan Watercontentmeter, het Grodan 6-Fasen-model en GroSens MultiSensor is het vernieuwde e-Gro platform nu de volgende logische stap in datagedreven Precision Growing.

Vandaag de dag is er enorm veel data beschikbaar in de kas. Om deze te combineren en zo de juiste teeltbeslissingen te kunnen nemen is complex en vraagt veel tijd van de teler. Met het softwareplatform wordt de beschikbare data in de kas inzichtelijk bij elkaar gebracht en wordt een compleet en helder beeld gegeven. Zo heeft een teler meer controle én kan hij sneller gefundeerde beslissingen nemen om de teeltstrategie te optimaliseren en de opbrengsten te verhogen.

Een preciezer teeltproces

e-Gro ondersteunt een teler met de juiste inzichten voor een preciezer teeltproces, oftewel het datagedreven Precision Growing. Op basis van wortelzone-, klimaat-, gewas- en oogstgegevens biedt het platform realtime inzichten en slimme aanbevelingen. Hierdoor heeft een teler 24/7 een gedetailleerd inzicht van de situatie in zijn kas. Dat helpt hem om de teeltstrategie, die op basis van eigen kennis en ervaring is ingezet, te staven met feiten en indien nodig bij te sturen.

Meten en weten dat kennen we, maar dan ook nog beter telen, dat belooft e-Gro. - Foto: Grodan
Meten en weten dat kennen we, maar dan ook nog beter telen, dat belooft e-Gro. - Foto: Grodan

Het software platform zorgt voor meer controle en door een betere voorspelbaarheid wordt een teler minder snel verrast door onvoorziene gebeurtenissen. Uiteindelijk leidt dit tot minder fouten en dus een beter resultaat. En dat maakt e-Gro hét platform voor datagedreven Precision Growing.

Modern cloud-based platform

Het open platform is van begin af aan door de steenwolfabrikant ontwikkeld. Volgens de fabrikant is het een ‘modern cloud-based platform’ met de ‘state of the art user experience’. Het cloudgebaseerde platform is op open standaarden gebaseerd en veel software- en technologieleveranciers binnen de glastuinbouw kunnen hiervan profiteren. Voor Grodan is samenwerking hierbij wel cruciaal om zo de digitale innovatie binnen de sector verder gestalte te geven en Nederland op dit gebied vooruit te laten lopen.

e-Gro kan aan de meest voorkomende klimaatcomputersystemen worden gekoppeld en is beschikbaar op smartphone, tablet en desktop. Tevens is het zowel beschikbaar met het steenwolsubstraat van Grodan als met steenwolsubstraten van derden.

Inzet technologieën

De Nederlandse glastuinbouw is druk bezig met het inzetten van diverse technologische mogelijkheden. De steenwolfabrikant denkt dan ook met het cloudgebaseerde platform e-Gro de award te kunnen winnen, omdat het de glastuinbouw helpt om efficiënter te werken, kosten te besparen en een maximale oogst te behalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.