Glas

Achtergrond

Spanje verdient 30% meer met 13% minder export

De extreme weersomstandigheden van januari hebben geleid tot een sterke daling van de Spaanse groente-export, maar tot een nog veel grotere stijging van de exportwaarde. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Fepex.

Spanje exporteerde in januari 581.063 ton groente. Dit is 13,5% minder dan in januari 2016. Door het extreme winterse weer in Zuid-Europa liepen de prijzen sterk op. Daardoor steeg de exportwaarde veel meer dan het volume daalde: met 30,5% ten opzichte van vorig jaar naar bijna € 800 miljoen. Opvallend is dat de fruitexport nauwelijks beïnvloed lijkt door het extreme weer. Het volume was vrijwel gelijk (632 miljoen kilo), terwijl de exportwaarde licht steeg naar € 589 miljoen (+1,7%).

Tomaat profiteert minder

De terugval van het exportvolume was in absolute getallen het grootst bij tomaat. In januari exporteerde Spanje bijna 108 miljoen kilo tomaten, 26% minder dan vorig jaar. De prijsverhoging maakte dat echter meer dan goed. De exportwaarde van tomaten steeg met 20% naar € 150 miljoen. Hiermee bleef tomaat wel het grootste product in de Spaanse groente-export.

Tomaat profiteerde echter minder van de lagere aanvoer dan andere vruchtgroenten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het alternatief van andere leveranciers in de winter, waarbij de belichte teelt in Nederland en België een steeds groter aandeel hebben.

Medewerkers zijn onder winterse omstandigheden in Spanje bezig met broccoli. - Foto: Agriser de Torre Pacheco/José Roque Lopez
Medewerkers zijn onder winterse omstandigheden in Spanje bezig met broccoli. - Foto: Agriser de Torre Pacheco/José Roque Lopez

Komkommer, aubergine en courgette profiteerden veel sterker van het lagere aanbod. Terwijl de exportafname van komkommer meeviel (-8,4%), steeg de exportwaarde met 67% naar bijna € 122 miljoen. Bij courgette was de prijsstijging nog extremer. Het exportvolume daalde met ruim 11% (27 miljoen kilo) maar de exportwaarde explodeerde naar ruim € 69 miljoen (+142%), een gemiddelde van circa € 2,50 per kilo. Bij aubergine lag de gemiddelde exportprijs ook extreem hoog: € 2,30 per kilo. Het exportvolume daalde bij aubergine het sterkst: met bijna -35% naar 11,7 miljoen kilo.

Exportdaling buitenteelt valt mee

Van de vollegrondsgroenten daalde ook de export sla en koolachtigen weliswaar fors, maar zeker niet meer dan de producten uit de bedekte teelten. Dit bewijst maar weer eens dat de kasproductie in Spanje nauwelijks beter bestand is tegen extreme kou dan de buitenteelten.

Van sla exporteerde Spanje 813 miljoen kilo, ruim 17% minder dan in januari 2016. De exportwaarde groeide met bijna 35% naar € 101,5 miljoen. De koolexport bedroeg bijna 63 miljoen kilo (-15%) met een waarde van ruim € 78,5 miljoen (+29%).

Of registreer je om te kunnen reageren.