Glas

Achtergrond

Thiram Granuflo mag in bedekte radijs

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft in zijn vergadering van 22 februari jl. besloten de toelating van het middel Thiram Granuflo uit te breiden in de bedekte teelt van radijs.

Deze etiketuitbreiding geeft een meerjarige oplossing voor de beheersing van de schimmel Botrytis in de bedekte teelt van radijs. De toelating is gerealiseerd door middel van een zogenaamde vereenvoudigde uitbreiding, waardoor gegevens over werkzaamheid en fytotoxiciteit niet formeel zijn getoetst. Gebruik van dit middel in deze teelt is daardoor voor risico en verantwoordelijkheid van de toepasser.

Bron: Ctgb

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.