Doorgaan naar artikel

80 hectare glastuinbouw dreigt er niet te komen

Foto: Groenten&Fruit

Foto: Groenten&Fruit

De belangrijkste kandidaat-koper van 80 hectare glastuinbouw in Deurne dreigt af te haken als de provincie Noord-Brabant niet op korte termijn duidelijkheid geeft over langslepende milieuregels.

Deze noodkreet geeft ontwikkelaar Tuinbouwvestiging Deurne (TVD) in een brief aan de provinciale politiek. Deze week moet het provinciebestuur (GS) van Noord-Brabant een besluit nemen over toepassing van het stikstofbeleid voor het glastuinbouwgebied in Deurne. Vier regionale kandidaat-kopers (glasgroentebedrijven) zijn er voor nieuwbouw in Deurne. Vertraging zal er waarschijnlijk toe leiden dat de kopers vertrekken naar de Limburgse glastuinbouwgebieden Californië en Siberië.

Tientallen miljoenen euro‘s

Omdat de provincie garant staat voor niet verkochte grond in 2020 kan de economische schade in de tientallen miljoenen euro’s lopen voor Noord-Brabant. Daarvoor heeft de provincie al wel een voorziening genomen overigens.

De TVD heeft op een rij gezet wat het economisch belang is van de glastuinbouw in Deurne. Het gaat om een werkgelegenheid van 650 voltijdsbanen en een jaarlijkse omzet in voornamelijk glasgroente van € 78 miljoen.

Aardwarmte en biomassa

In juni wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart voor aardwarmte. Ook zijn er plannen voor warmte uit biomassa. Toch is niet te verwachten dat met duurzame warmte voldaan kan worden aan de strenge stikstofeisen van Noord-Brabant, schrijf TVD. In september 2016 zijn de regels aangescherpt voor stikstofdepositie in het gebied dat grenst aan gevoelig Natura 2000-natuur.

De TVD pleit ervoor dat provincie Deurne een vrijstelling geeft, bijvoorbeeld door het op te nemen in een lijst van prioritaire projecten. Limburg deed dat ook met zijn glastuinbouwgebieden. Volgens de TVD zijn voor het glasgebied 9 intensieve veehouderijen gesaneerd, waardoor een veelvoud aan stikstofdepositie is verdwenen dan de kassen ooit zullen uitstoten.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin