Doorgaan naar artikel

Risico heet water kas moet in plan van aanpak RIE

heet water kas premium

Archiefbeeld kassen. - Foto: Joep van der Pal

Risico’s met heet water en stoom moeten in een schriftelijke risico-inventarisatie zijn vastgelegd om zeer ernstige ongevallen te voorkomen.

Dat blijkt uit een veroordeling van een glastuinbouwbedrijf voor overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. De Rechtbank Rotterdam deed uitspraak bij een droevig arbeidsongeval in 2021. Een onderhoudsmonteur kreeg bij het demonteren van een lekkende circulatiepomp in juni 2021 veel heet water over zich heen, waardoor hij na enkele weken is overleden. Hij liet een vrouw en kinderen na.

Bij het demonteren van de pomp was de afsluiter tussen het buffervat en de pomp niet dichtgedraaid. Het systeem draait op water van 90 graden Celsius. Bij de werkzaamheden zijn niet de voorschriften van de leverancier gevolgd, waaronder een wachttijd voor het afkoelen van het systeemwater.

Verzachtende omstandigheden

De rechtbank oordeelt dat het glastuinbouwbedrijf in essentie veel aandacht heeft voor veiligheid van haar personeel. Het bedrijf heeft een risico-inventarisatie gedaan (RI&E), maar daaruit blijkt dat risico’s met heet water en stoom niet zijn geïnventariseerd, omdat het om een gesloten systemen gaat. Ook heeft het bedrijf een veiligheidscultuur van het mondeling doorspreken van onderhoudstaken, maar daarvan wordt te weinig op papier gezet. Hiermee heeft het bedrijf niet aan de zorgplicht voldaan van een deugdelijk arbobeleid, oordeelt de rechter.

De rechtbank houdt bij de strafmaat ook rekening met de grote impact van het ongeval en overlijden van de monteur. Voor het bedrijf en collega’s was het een inktzwarte dag. Bovendien heeft het glastuinbouwbedrijf contact gehouden met de nabestaanden van de monteur en deze financieel ondersteund. Ook heeft het bedrijf na het ongeval alle maatregelen verscherpt voor de monteurs. De boete van € 50.000 is om die redenen voorwaardelijk opgelegd. Bij een dergelijk ongeval hoort ook het toewijzen van een schadevergoeding.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin