Doorgaan naar artikel

70% chemische stoffen valt bij herbeoordeling af

Telers hebben in de nabije toekomst nog veel minder toegelaten chemische gewasbeschermingsmiddelen tot hun beschikking.

Dit was de boodschap van Jolanda Wijsmuller van Bayer tijdens haar presentatie op de online Kennisdag Fruitteelt op 18 november. Er is geen enkel continent dat zo hard in zijn toegelaten middelen snijdt als Europa. Tegelijkertijd staat Europa nieuwe veredelingstechnologie als Crispr-Cas, die tot minder afhankelijkheid van middelen kan leiden, niet toe, schetst ze.

Wijsmuller ziet dat het verdwijnen van actieve stoffen in Europa en het daardoor terugzetten van de MRL op detectielimiet ook gevolgen heeft voor de import van groenten en fruit van andere continenten. Actieve stoffen die niet meer in de EU zijn toegelaten vanwege cut-off criteria, mogen ook op import van buiten de EU niet meer aangetroffen worden.

Weinig chemische stoffen positief beoordeeld.

Uitvoerig ging Wijsmuller in op de jarenlange procedure van de beoordeling van een actieve stof op EU-niveau tot een landelijke toelating van een gewasbeschermingsmiddel. Naast nieuwe actieve stoffen moeten eens in de tien jaar ook bestaande actieve stoffen herbeoordeeld worden. Wijsmuller voorziet grote problemen op basis van haar analyse van de (her)registratie van actieve stoffen in de afgelopen drie jaar: van de 147 aangemelde actieve stoffen kreeg 30% een positief besluit. In de komende vier jaar moeten nog eens 342 actieve stoffen worden herbeoordeeld.

Farm to Fork-strategie vertalen naar regelgeving

Dat is ook een manier om tot de in Farm to Fork gewenste 50% reductie van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te komen, aldus Wijsmuller droogjes. Die Farm to Fork-strategie moet nu door de individuele aangesloten landen worden vertaald naar regelgeving. Dat kan volgens Wijsmuller nog betekenen dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als ze is opgediend.

Biologische middelen

Wijsmuller, die binnen Bayer actief is met groene middelen, is van mening dat zonder chemie de groene middelen veelal onvoldoende werken. Er zijn veel interessante groene middelen die het in combinatie met chemische middelen goed doen, maar die tekortschieten zonder die chemische hulp.

Share this

Afbeelding
Wouter van Teeffelen

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin