11 mixen van groenbemesters op Bodemdag 2018

08-11-2018 | Laatste update op 19-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Op de Bodemdag 2018; Leve(n) de Bodem passeerden 11 soorten (mixen van) groenbemesters de revue. Het aanbod wordt steeds groter, maar dat maakt de keuze niet altijd eenvoudiger.

De plaats van groenbemesters in het teeltplan wordt steeds belangrijker in verband met het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid en het organischestofgehalte van de bodem. Daarnaast spelen ze een rol bij het stimuleren van de biodiversiteit en het bestrijden of onderdrukken van aaltjes. Het binden van CO2 is een ander aspect dat meer in de belangstelling staat. Op de Bodemdag 2018 op de Rusthoeve in Colijnsplaat waren 11 soorten (mixen van) groenbemesters ingezaaid. Het gaat om mixen van LG Seeds, Viterra en DSV Zaden.

Mixen LG Seeds

De groenbemester Doublet Plus bestaat voor 97% uit bladrammenas en 3% zwaardherik. De combinatie bestrijdt bietencysteaaltjes (BCA 1 resistentie), wortelknobbelaaltjes (M. hapla) en maiswortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi en M. fallax). De mix onderdrukt Rhizoctonia, Pythium en Fusarium. De beworteling is intensief, zowel oppervlakkig als diep.

De groenbemester Colonel Plus bevat ook uit 97% bladrammenas en 3% zwaardherik. Omdat het om andere rassen gaat, bestrijdt deze mix geen maiswortelknobbelaaltjes.

Lees verder onder de foto

Op de Bodemdag 2018 op de Rusthoeve in Colijnsplaat waren 11 soorten (mixen van) groenbemesters ingezaaid. - Foto: Stan Verstegen

Op de Bodemdag 2018 op de Rusthoeve in Colijnsplaat waren 11 soorten (mixen van) groenbemesters ingezaaid. – Foto: Stan Verstegen

Saloon Plus

Saloon Plus is een mengsel van 97% gele mosterd en 3% snel groeiende bladrammenas. De gebruikte gele mosterd is resistent tegen bietencysteaaltjes (BCA-2 resistentie). Gele mosterd maakt veel bladmassa, maar wortelt oppervlakkiger dan bladrammenas.

Orgamax bestaat voor 30% uit Japanse haver, 30% Alexandrijnse klaver, 20% Ethiopische mosterd en 20% Phacelia. De mix zorgt voor een maximale organischestofproductie. De beworteling is op alle niveaus intensief en de mix stimuleert saprofytisch bodemleven.

Bestrijding van aaltjes

De naam Nemaredux verraadt al dat deze groenbemester vooral wordt ingezet ter bestrijding van aaltjes. Naast 55% multiresistente bladrammenas bevat het 35% Phacelia en 10% M. chitwoodi-resistente zwaardherik. Het bestrijdt actief bietencysteaaltjes en maiswortelknobbelaatjes, wortelt diep en intensief en stimuleert de biodiversiteit.

Silke Plus is een mix van 97% Japanse haver en 3% Soedangras. Het levert een zeer hoge organische stofproductie en geeft een goede onkruidonderdrukking. De beworteling is intensief, een nadeel is dat de Japanse haver in het zaad kan schieten. De mix is geen waardplant voor het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans, kan tot oktober worden gezaaid en heeft een zeer snelle beginontwikkeling.

Italiaans raaigras Plus combineert 97% raaigras met 3% Japanse haver. Raaigras is goed voor een snelle groei en bodembedekking en produceert veel organische stof. Voor vrijlevende aaltjes zijn grassoorten, inclusief Japanse haver, niet gunstig.

Lees verder onder de foto

Gele mosterd maakt veel bladmassa, maar wortelt oppervlakkiger dan bladrammenas. - Foto: Stan Verstegen

Gele mosterd maakt veel bladmassa, maar wortelt oppervlakkiger dan bladrammenas. – Foto: Stan Verstegen

Mixen Viterra

Viterra Universal bevat 47% Phacelia, 37% Alexandrijnse klaver en 16% Japanse haver. De mix onderdrukt onkruid zeer snel. De Viterra mixen zijn afkomstig van Petersen Saatzucht Lunsgard, CZAV is dealer. Naast Viterra Universal is er Viterra Trio met 53% Phacelia, 36% Alexandrijnse klaver en 11% bladrammenas. Viterra Trio zorgt voor een snelle bodembedekking en is vorstgevoelig. Het mengsel is geen waardplant voor bientencysteaaljtes.

Viterra Multikulti vernieuwd

Viterra Multikulti is vernieuwd en bevat nu 33% Perzische klaver, 28% Phacelia, 16% Alexandrijnse klaver, 10% Tillage Rammenas, 7% gele mosterd, 3% bladrammenas en 3% zomerwikke. De mix heeft door de vele verschillende soorten een hoge biodiversiteit en heeft een gunstig effect op de bodemstructuur. Het mengsel is niet winterhard en is minder interessant voor de bestrijding van schadelijke aaltjes.

Viterra Bodemgare bestaat voor 25% uit Phacelia. Deze groenbemester heet ook wel bijenbrood, vanwege de aantrekkingskracht op bijen, en is daardoor gunstig als het gaat om het bevorderen van biodiversiteit. Het geeft een snelle bodembedekking. De samenstelling is verder 37% Perzische klaver, 16 % Alexandrijnse klaver, 14% zomerwikke, 5% voedererwten, 2% Lupine en 1% zonnebloemen.

Mixen DSV Zaden

TerraLife SolaRigol is een biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten als Tillage Rammenas en vlas. Deze soorten zijn door hun specifieke wortelgroei in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit. De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling. Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa.

Vlinderbloemigen zorgen voor stikstofproductie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silicium. De mix bestaat uit 35% zomerwikke, 20% Japanse haver, 15% Niger, 14% bladrammenas Deeptill TR, 8% Alexandrijnse klaver, 7% vlas en 1% Deder.

TerraLife BetaMaxx TR is ontwikkeld voor de teelt van suikerbieten en past op bodems met voldoende hoge pH. De samenstelling is 30% zomerwikke, 25% erwten, 14% Japanse haver, 11% Deeptill TR bladrammenas, 8% Alexandrijnse klaver, 6% Phacelia, 4% Niger en 2% Ethiopische mosterd.

Het laatste object was wikke, goed voor stikstofbinding, maar moet voor augustus gezaaid worden voor een voldoende ontwikkeling. Dat is in de praktijk soms lastig uitvoerbaar.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer