Zwartnervigheid in zaad van kool sneller op te sporen

30-10-2013 | Laatste update op 24-08 | |
Zwartnervigheid in zaad van kool sneller op te sporen

Moleculaire toetsmethoden maken het mogelijk zwartnervigheid in zaad van koolgewassen, veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas campestris, voortaan sneller en toch betrouwbaar vast te stellen.

De Naktuinbouw vergeleek in juli drie nieuwe methoden die alle drie voldeden. De Naktuinbouw vergeleek drie nieuwe protocollen op basis van moleculaire detectie met de huidige standaard voor detectie van Xanthomonas campestris pv. Campestris (Xcc): het uitplaten op semi-selectieve media.De uitslag van de huidige standaardtoets is in bepaalde gevallen pas na een maand bekend. Twee van de drie nieuwe protocollen waren gebaseerd op een directe toets, waarbij uit zaadextracten direct DNA werd geëxtraheerd, zonder verrijkingsstap, gevolgd door een kwantitatieve real-time PCR toets.Het derde moleculaire protocol (bioPCR) maakte wel gebruik van een verrijkingsstap. Het zaadextract werd daarbij eerst uitgeplaat op een semi-selectief medium en na twee dagen groei werden kleine minikolonies geoogst voor de PCR toets. De resultaten geven een indruk van de betrouwbaarheid en gevoeligheid van de moleculaire detectiemethoden ten opzichte van de klassieke uitplaatmethode.Beide directe PCR’s tonen zowel levende als dode cellen van Xcc aan en een snelle kwantitatieve voorscreening van zaadpartijen is hierdoor mogelijk. Afwezigheid van Xcc kan zo binnen enkele dagen aangetoond worden. Het bioPCR protocol is wat bewerkelijker, maar maakt wel onderscheid tussen dode en levende cellen, net zoals dat bij de klassieke uitplaatmethode gebeurt. De resultaten tussen de moleculaire toetsen zijn in grote mate vergelijkbaar en ook in lijn met de klassieke uitplaatmethode. De resultaten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en implementatie van de nieuwe methoden bij detectie door de Naktuinbouw van Xanthomonas campestris in zaad van koolgewassen.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer