Doorgaan naar artikel

Zwart scenario glasteelt in emissiehandelssysteem

Als de glastuinbouw in een nieuw CO2-emissiehandelssysteem volledig gaat meedraaien, daalt de CO2-emissie veel harder naar 1,9 Mton. De vrees is wel dat het areaal dan ook fors daalt.

Onderzoekers van CE Delft schetsen een mogelijk zwart scenario als de glastuinbouw volledig gaat meedraaien in dat nieuwe CO2-emissiehandelssysteem ETS-2 en een nationaal emissieplafond. In 2030 wordt dan een zeer lage restemissie van CO2 voorzien van 1,9 Mton voor de glastuinbouw. De huidige scherpe maatregelen zetten het doel nu op 4,3 Mton in 2030. Dat blijkt uit het rapport Nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren: Uitwerking beleidsinstrument als borging van klimaatdoelen.

Lees ook: CO2-uitstoot kassen kan fors omlaag, maar tegen welke prijs?

Wat blijft er over van glastuinbouw?

Dat resultaat van 1,9 Mton lijkt fraai als de glastuinbouw meedoet aan ETS-2 in combinatie met een nationaal emissieplafond, maar kost de sector (jaarlijks) nog eens € 400 miljoen. Het lijkt er dan op dat de winst gehaald wordt met meer stoppers. Volgens Glastuinbouw Nederland geeft het rapport geen duidelijk beeld van de werkelijkheid. “We vinden dit een moeilijk onderzoek. Wat voor sector hou je dan nog over? Is dat nog maar 6.000 hectare? Wat is dan nog de kwaliteit van de sector? We hebben in het glastuinbouwconvenant afgesproken dat de sector een levensvatbare sector moet blijven”, zegt beleidsmedewerker Alexander Formsma. Hij heeft veel vragen over het onderzoek. “Als we iets geleerd hebben dan is het dat glastuinbouw niet echt past in generieke maatregelen.”

Politieke druk tegen deelname

Minister Rob Jetten moet besluiten of de glastuinbouw een uitzondering krijgt voor dat nieuwe CO2-emissiehandelsysteem ETS-2. Dinsdag 19 maart werd een motie van ChristenUnie, CDA en SGP aangehouden om een uitzondering te geven aan glastuinbouw. De impact van de nu al ingevoerde reductiemaatregelen is al fors, met harde ingrepen op de energiebelasting. Er komen nu al zoveel maatregelen op de glastuinbouw af dat deze uitzondering moet worden gegeven, stellen de motie-indieners. De Europese Commissie stelt zelf land- en tuinbouw vrij van deelname aan dat handelssysteem, blijkt uit de motietekst.

In het onderzoek van CE Delft is ook een ander beprijzingsmodel bekeken, één met eigen CO2-prijzen in deelsectoren. Voor de glastuinbouw rekent CE Delft dan met een eigen CO2-prijs van € 0. Feitelijk is dat een vrijstelling. Het restdoel in 2030 komt dan uit op 4,3 Mton. Formsma noemt dit al een ambitieus en scherp doel. “Voor ons is het een bevestiging dat het huidige pad voldoet. Op zich is het goed dat glastuinbouw meegenomen wordt in onderzoeken. We moeten scherp blijven en meegenomen worden met de rest.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin