Zware boete na fouten GMO bij telersvereniging

06-06-2014 | |
Zware boete na fouten GMO bij telersvereniging

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft over 2010 terecht voor bijna 1 miljoen euro aan GMO afgewezen bij telersvereniging Best of Four.

De boete van bijna een half miljoen euro is ook terecht opgelegd, oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De telersvereniging is teleurgesteld dat de rechter de strikte onduidelijke regelgeving naar de letter volgt en geen rekening houdt met de specifieke situatie en overweegt vervolgstappen. De boete vindt de vereniging buiten alle proporties.

Het PT was namelijk zelf betrokken bij de problemen met GMO bij Best of Four door een verkeerd advies over het betalingsmoment voor een nieuwe sorteerinstallatie, maar de rechtbank ging daaraan voorbij in de uitspraak.

Naast de boete van bijna een half miljoen euro en de sorteerinstallatie van bijna 250.000 euro werden ook de projectkosten voor geënt plantmateriaal afgewezen ter waarde van 729.060 euro. Volgens Best of Four was een fout gemaakt bij de administratieve verwerking van die uitgave en verantwoording. Het afgekeurde bedrag van geënt plantmateriaal bestaat uit facturen die betrekking hebben op plantmateriaal dat was bestemd voor de toenmalige Coöperatieve Telersvereniging Westveg en niet voor de rechtsvoorganger van appellante, de toenmalige Coöperatieve Telersvereniging Tradition. Per 1 januari 2010 zijn Westveg en Tradition gefuseerd tot appellante.

De rechter oordeelt dat de telersvereniging bewust deze verantwoording had gekozen en het daardoor geen fout kon zijn en dat het PT door de Europese regelgeving niet anders kon dan de boete opleggen. Best of Four is het daarmee oneens en overweegt naar het Europese Hof te stappen of een civiele procedure te starten tegen het PT.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer