Zuidelijke waterschappen: houd stuwen op zomerstand

14-02-2019 | Laatste update op 19-09 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Het waterschap Limburg en de Brabantse waterschappen roepen boeren op hun percelen nog niet te bewerken of te bemesten en de stuwen zo lang mogelijk in zomerstand te laten staan. LLTB en ZLTO ondersteunen deze oproep.

De zuidelijke waterschappen willen graag zoveel mogelijk water vasthouden in het watersysteem, omdat de grondwaterstanden nog steeds niet volledig hersteld zijn van de droogte in 2018. Dat blijkt uit het feit dat het water na een regenperiode snel wegzakt. Een duidelijk signaal dat de ondergrond nog steeds erg droog is. Daarom laten de waterschappen de stuwen in de huidige zomerstand staan en worden boeren verzocht dat ook te doen. Op deze manier krijgt het gevallen water zo lang mogelijk de kans te infiltreren in het grondwater.

Grondbewerking uitstellen

Hoewel officieel vanaf 15 februari de grond weer bewerkt en bemest mag worden, vragen de waterschappen dit uit te stellen, voor zover gewassen dat toelaten. Op deze manier kan het water in een gebied zo lang mogelijk worden vastgehouden en dat is gunstig voor de natuur, maar ook voor de gewassen. Immers, bij opnieuw een droge zomer hoeft het grondwater dan niet uit diepere lagen te worden opgepompt en dat scheelt in de kosten van diesel.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer