Doorgaan naar artikel

Zuid-Limburgs fruit kiest eigen pad duurzaamheid

Vijftien Zuid-Limburgse telers gaan samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hun fruitteelt verduurzamen. Appel, peer en kers zijn de gewassen waar praktijkproeven voor worden opgezet.

Vanmiddag is het project ‘Fruitteler aan de slag met duurzame teelt’ van start gegaan. Vijftien telers zullen intensief begeleid worden door Fruitveiling Zuid Limburg, Smeets Agroconsultancy en teelt- en marketingadviseur Esther Hessel. Het project duurt drie jaar en is voor 80% gefinancierd met overheidsgeld. RVO heeft hier de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie voor opengesteld. De overige 20% zal door sponsorende toeleveringsbedrijven worden ingevuld.

‘Coachen en praktijkproeven’

“We mikken in eerste instantie op die vijftien deelnemers, die zich laten coachen en die meedoen aan praktijkproeven”, zegt Hessel, die als projectleider optreedt. Andere telers voor wie een zo intensief traject misschien nog wat te vroeg komt, kunnen wel meekijken. “Alle telers in het gebied worden op de hoogte gehouden met velddagen en nieuwsbrieven.”

Thema’s door telers aangedragen

Thema’s die telers al hebben aangegeven als nuttig zijn water, bodem, plantweerbaarheid, groene middelen en onkruidstrategie. Ook vruchtkwaliteit in bewaring en precisielandbouw, met daarbij de nodige vertaling van de juiste data, staan op het verlanglijstje.

Hessel: “Veel zaken rond duurzame fruitteelt worden natuurlijk ook in Randwijk onderzocht. Maar dat is op de klei. De telers in Zuid-Limburg zien graag aanvulling van dat onderzoek met praktijktests op de eigen bedrijven.”

Knelpunt voldoende water

Ook de problematiek rond de beschikbaarheid van voldoende water is voor Zuid-Limburg heel anders dan in de Betuwe. “Ook in andere duurzaamheidsprojecten die ik heb begeleid, met onder meer boomkwekers in Brabant was water wel een heel belangrijk item.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin