Zuid-Hollandse tuinbouw pakt arbeidsmarkt aan

14-02-2020 | Laatste update op 12-10 | |
Werken aan het imago is een van de sporen. Kom in de Kas doet dat in elk geval één keer per jaar. - Foto: Peter Visser
Werken aan het imago is een van de sporen. Kom in de Kas doet dat in elk geval één keer per jaar. - Foto: Peter Visser

De Zuid-Hollandse tuinbouw heeft sinds vanmorgen een eigen Human Capital Agenda. Tot 2024 werkt dé Nederlandse tuinbouwprovincie aan een beter lopende arbeidsmarkt.

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten, werd afgelopen zomer het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend, voor de periode tot 2024. Daar is nu een deelakkoord aan toegevoegd voor het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster.

Doel van het deelakkoord voor de tuinbouw is het begeleiden van 3.250 mensen van ‘werk naar werk’, het professionaliseren van 500 ondernemers, het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten, werken aan de beschikbaarheid van arbeidsmigranten en experts en 500 mensen vanuit bijstand en de WW laten instromen.

Vacatures op hbo-noveau

Het bereiken van die doelen moet via vijf sporen. Voorop staat het vergroten van de instroom van nieuw personeel door werving, goede arbeidsmarktcommunicatie en verbeteren van het imago. Een groeiend aantal bedrijven in de tuinbouw heeft vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau. Om het nieuwe en al op de bedrijven werkzame personeel te binden, wordt een portfolio van scholing en opleidingen voor het ‘Leven Lang Ontwikkelen’ ontwikkeld.

Van uitkering naar tuinbouw

Spoor 3 bestaat uit het versterken en ontwikkelen van het ondernemerschap en goed werkgeverschap. Er is aandacht voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeid. En er zal ook begeleiding zijn van mensen in de WW en bijstand naar de tuinbouwsector.

Goed werk voor iedereen’

Willy de Zoete is gedeputeerde voor werkgelegenheid in de provincie Zuid-Holland. “Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in Zuid-Holland”, zegt ze. “Ik vind het heel mooi dat we met dit eerste deelakkoord in de tuinbouw een eerste, grote stap zetten om daar daadwerkelijk werk van te maken.”

De Zoete’s collega-gedeputeerde Adri Bom-Lemstra is tevens voorzitter van Greenport West-Holland. “Onze tuinbouw is een ontzettend innovatieve sector waar we trots op kunnen zijn”, aldus Bom-Lemstra. “Er komen vraagstukken op ons af, waarvoor nieuwe technieken en methoden nodig zijn. Voldoende aanwas van nieuwe medewerkers en bijscholing van het huidige personeel, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en digitalisering, is van cruciaal belang. Met dit akkoord maken we daar werk van.”

Akkoord ondertekend door ruim 30 organisaties

Het akkoord is door ruim 30 organisaties ondertekend. Scholen, gemeentes, provincie, kennis- en andere leveranciers voor de tuinbouw en lokale, regionale en landelijke tuinbouworganisaties, waaronder GroentenFruitHuis, Glastuinbouw Nederland en Plantum, kwamen er vanmorgen voor bijeen.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer