Zuid-Holland zet grote stappen in energietransitie

08-04-2019 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Zuid-Holland zet via gerichte subsidie aan Energie Transitie Partners (ETP) in hoog tempo grote stappen in de energietransitie voor glastuinbouw.

Dat schrijft de provincie in haar rapport Meterstand, een stand van zaken rapportage over energietransitie. De provincie inventariseert in dat rapport vooral werkzaamheden van ETP in Oostland en Westland. Zuid-Holland ondersteunde de werkzaamheden van ETP in 2018 met € 300.000. Dat levert dus veel op, aldus Zuid-Holland. Vanaf najaar 2018 participeert ETP in de verkenning Warmte Samenwerking Oostland naar een warmtenet in die regio.

Westland

ETP is in Westland de drijvende kracht achter het Warmtesysteem Westland. Zo wordt nu gewerkt aan het uitwerken van de businesscase voor het leveren van 100 MW restwarmte vanaf Leiding door het Midden (naam van de vertakking van de warmterotonde) aan het Westland. ETP en de joint venture Havenbedrijf/Gasunie zijn de trekkers van dit restwarmte project.

In 2018 heeft ETP de oprichting van 4 coöperaties van tuinders geïnitieerd en bijgedragen aan de voorbereiding van geothermiebronnen en de bijbehorende distributienetten. In Westland zijn 5 geothermiebronnen gerealiseerd en 8 voorbereid, waarvan 3 op betrekkelijk korte termijn. Daarvoor is de vorming van coöperaties met name belangrijk.

De warmtecoöperatie Polanen ging al een samenwerking aan met ETP, waarbij ETP het project zelf ontwikkelt in samenwerking met de coöperatie. Ook Aardwarmte Maasdijk heeft een zelfde besluit genomen en heeft een overeenkomst met ETP gesloten. Hier wil ETP in 1 keer 6 putten vanaf 1 locatie realiseren.

Energie Transitie Partners (ETP) is een gezamenlijke onderneming van HVC en Capturam. HVC is afvalverwerkers voor Nederlandse gemeentes waaronder Westland. Capturam is gelieerd aan Westland Infra. Ook hier zit de gemeente Westland zelf in als aandeelhouder.

Watt anders

Het rapport Meterstand geeft weer waar Zuid-Holland staat in de uitvoering van de energieagenda Watt anders. Met die agenda geeft voor Zuid-Holland invulling aan de nationale opgave om aan de ‘Parijsdoelstellingen’ te voldoen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer